Over Next Move

Next Move is dé ingang naar kennis, kunde en kapitaal voor ondernemers met groeiplannen in de Brainportregio.

Klik hier voor een afspraak

Over Next Move

TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove zijn samen tot de oprichting van Next Move gekomen. De gedeelde ambitie: het versnipperde aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters en doorstromers. Concreet: 1000 starters en 200 groeiers erbij voor 2020.

Next Move is fysiek aanwezig in het Multimediapaviljoen op de TU/e Campus in Eindhoven.

Brainport Regio Eindhoven

Brainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in ons DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Door snel in te spelen op wereldwijde veranderingen en continue nieuwe verbindingen aan te gaan, creëren we kansen. Voor iedereen.
Lees meer

Meer weten over Next Move?

We gaan graag met u in gesprek
Piet van de Wielen
Programmamanager Business

Wat is jouw Next Move?

Wij helpen je graag op weg.

Klik hier voor een afspraak

BOM

De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Meer

Brainport Development

Brainport Development is een economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Eindhoven. Deze regio is het high tech centrum van Europa, is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Meer

Bright Move

Bright Move helpt startende, innovatieve ondernemers in de regio Zuidoost-Brabant hun ambitieuze droom te helpen verwezenlijken.

Meer

Fontys

Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 28 instituten en die verzorgen ongeveer 85 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service.

Meer

Summa College

Het Summa College heeft 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en biedt een grote diversiteit aan opleidingen en cursussen.

Meer

TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven is een onderzoeksgedreven universiteit van internationale allure, waar excellent onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Meer