BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

15 miljoen euro voor groei Smart Industry Fieldlabs

23 december 2016

Het ministerie van Economische Zaken stelt bijna vijftien miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten binnen Smart Industry Fieldlabs. Hiermee wil het kabinet de uitvoering van de Actieagenda Smart Industry stimuleren.

"Met deze vernieuwde regeling geeft het kabinet een duidelijk signaal Smart Industry in toenemende mate te ondersteunen", aldus Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry en voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. "Dit vind ik heel positief, want investeren in de versnelling van de digitalisering van Nederland loont. Het creëert nieuwe verdienkracht en banen."

Actieagenda

In 2014 is de Actieagenda Smart Industry aangeboden aan de Minister van Economische Zaken. Voor de uitvoering is een programmabureau opgericht door FME, de Kamer van Koophandel, TNO, Nederland ICT en het Ministerie van Economische Zaken. Deze Actieagenda is een aanvulling op de Topsectorenaanpak.

Het doel van de Actieagenda Smart Industry is het versnellen van de digitalisering van de industrie. Dit vergroot de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en maakt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor productieactiviteiten.

"Met het stimuleren van fieldlabs kunnen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen versneld worden ontwikkeld en gedemonstreerd", aldus Ineke Dezentjé Hamming. "Met deze fieldlabs laat Nederland de wereld zien wat mogelijk is en heeft de industrie een springplank om de internationale positie te versterken. Ik kijk ook zeker uit naar de nieuwe kabinetsplannen en hoe we samen deze versnelling nog meer impact kunnen geven."

De financiële ondersteuning van de Smart Industry fieldlabs wordt vormgegeven als een subsidie waarvan tweederde deel als een renteloze lening wordt verstrekt.

Prominente fieldlabs

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren en waarbij de verbinding met onderzoek, onderwijs en beleid wordt verstrekt. Op dit moment zijn iets meer dan tien fieldlabs actief. Vijf daarvan bevinden zich in Brainport en de Zuidvleugel. Een voorbeeld is 'The Smart Connected Supplier Network'. Dit fieldlab heeft als doel om de hele toeleveringsketen digitaal op elkaar aan te sluiten.

Kenmerkend aan Smart Industry fieldlabs is dat ze openstaan voor start-ups, het MKB én grote bedrijven. De samenwerking met verschillende partners verschilt per fieldlab. De ‘minimumeis’ is het delen van kennis en ervaringen met de deelnemende partijen.

Meer weten over Smart Industry fieldlabs en hoe u als ondernemer kunt deelnemen? Hier vindt u een overzicht. Aanvragen voor de nieuwe subsidiemodule kunnen gedurende twee maanden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend, van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2017. Meer informatie over het aanvraagproces vindt u hier.