Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

5 vragen aan Jack Mikkers

09 juni 2016

Jack Mikkers, burgemeester van Veldhoven, is bestuurslid van Stichting Brainport en als zodanig portefeuillehouder ‘Basics’ met onder meer wonen en werken in Brainport. Hij is nauw betrokken bij de Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie (REOS) die het Rijk, de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport medio 2017 samen gaan uitvoeren.
Wat gaat REOS veranderen?

“Met de keuze voor de drie economische hotspots van Nederland en de ambitie om daarmee op wereldniveau de concurrentie aan te gaan, focust de Rijksoverheid op de belangrijke thema’s van Nederland voor de toekomst. Er zijn al veel verbindingen tussen de drie topregio’s, maar er zullen nieuwe lijnen bijkomen die gebaseerd worden op economische kansen. Daarbij draait het niet om techniek of technologische toepassingen. Het gaat juist om betere verbindingen tussen techniek en gezondheidszorg, techniek en mobiliteit, techniek en energie, techniek en duurzaamheid. Onze eigen Brainportregio is geënt op technologische ontwikkeling, maar pas als we crossovers met deze thema’s in andere regio’s realiseren, kunnen wij slagen maken om het Nederland van de toekomst nog beter en mooier te maken.”

Om wat voor verbindingen gaat het?

“Nederland is van oudsher ingericht op basis van de kwantiteit van het vervoer, dus hoeveel vervoersbewegingen zijn er van punt A naar punt B. Hoeveel passagiers per dag? Als we onze economische structuur willen we versterken, moeten we daar anders naar gaan kijken. Het moet ook gaan om de kwaliteit van wát je vervoert. Een goede verbinding tussen bijvoorbeeld de TU Eindhoven en de campus van de Universiteit Utrecht, is een hele belangrijke schakel. Zo gaan contacten ontstaan tussen mensen uit de gezondheidszorg die in Utrecht goed ontwikkeld is en de technologiewaar Brainport sterk in is. Dat leidt tot een grotere toegevoegde economische waarde voor Nederland als geheel. Dat soort noties is zeer belangrijk om binnen REOS te bespreken.”

Is dat tot nu toe over het hoofd gezien?

“Ja, er is bij het aanleggen van de infrastructuur altijd gekeken naar de hoeveelheid mensen die er gebruik van maken, niet naar wat deze personen toevoegen aan de BV Nederland. We gaan nu kijken naar verbindingen die misschien minder zijn in kwantiteit, maar wel groot in kwaliteit voor de ontwikkeling van de BV Nederland. Want elkaar ontmoeten, elkaar zien, elkaar beïnvloeden, elkaar inspireren, is van groot belang voor de toekomst van Nederland.”

U schetst als voorbeeld de verbinding tussen twee campussen in Eindhoven en Utrecht. Kunnen we zoiets ook binnen de eigen Brainportregio verwachten?

“In onze Brainportregio hebben we een aantal kwalitatieve hotspots die zeker met elkaar in verbinding zouden moeten staan. Onder meer de Automotive Campus in Helmond, High Tech Campus Eindhoven, de ASML Campus in Veldhoven en het NS station. We willen in dat proces het Rijk als partner om de kwaliteit van die verbindingen te verbeteren. En middels de REOS hebben we nu wel een titel om niet vanuit de kwantiteit, maar naar de passagier te kijken en de kwaliteit van het vervoer. Dus ja, de campussen in de Brainportregio zijn zeker interessante thema’s om de ministers enthousiast voor te krijgen.”

Krijgt de Brainportregio meer in de melk te brokkelen door het ondertekenen van de intentieverklaring REOS?

“Ik denk dat onze bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden dat proces afgelopen jaren al op een goede manier hebben aangejaagd. Maar we moeten ook eerlijk zijn, de REOS is voor ons wel een soort erkenning. We zijn feitelijk al lange tijd de tweede economie van Nederland. De Rijksoverheid erkent dat nu niet alleen, ze kiest er ook voor om die positie te versterken. De intentie is er om positieve dingen in Nederland te versterken, zaken waar groei in zit. Dat is een bestuurlijke keuze van het kabinet en daar kunnen wij als Brainportregio de vruchten van plukken.”

Gerelateerd bericht:
Brainportregio gaat stedelijke structuur versterken