Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

5 Vragen over behouden van talent

28 juni 2018

‘Onze regio kan simpelweg niet meer zonder internationaal talent’

Wie in Brainport Eindhoven woont en/of werkt, zal het niet ontgaan dat er steeds meer verschillende nationaliteiten te zien en horen zijn. Internationale kenniswerkers weten deze regio goed te vinden dankzij de interessante banen binnen het hightech bedrijfsleven. Dat brengt niet alleen culturele verrijking met zich mee, het is ook een essentiële meerwaarde voor de (regionale) economie. Met ruim 2.500 openstaande vacatures in tech & IT – een aantal dat alleen maar oploopt - zijn deze talentvolle krachten keihard nodig. 

Kris de Prins

Dit is een serie verhalen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Deze keer: behouden van talent.   

Het behouden van (internationaal) talent voor Brainport Eindhoven kent vele facetten. Er wordt dan ook op verschillende terreinen over nagedacht en aan gewerkt; van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een van de spilpartijen is het Holland Expat Center South. Managing Director Kris de Prins houdt zich al jaren bezig met inhoudelijke én praktische hulp aan zowel internationale kenniswerkers als bedrijven die hen nodig hebben. 

Wat verstaan we onder het behouden van talent? 
“Dat gaat niet alleen over recruitment van de juiste arbeidskrachten voor bepaalde vacatures. Het is juist belangrijk dat ze ook hier blijven wonen en in hun vrije tijd recreëren en consumeren. Kortom; dat ze inwoners worden. Daar komt veel meer bij kijken; welke loopbaanstappen kunnen ze hier zetten, waar kunnen hun partners gaan werken, waar kunnen de kinderen naar school, hoe leren ze de taal, hoe vinden ze aansluiting bij het  maatschappelijk leven? Wat dat traject betreft zitten we in Nederland echt nog aan de voorkant.”

Waarom is dat nodig? 
“Het tekort aan technisch personeel is momenteel echt nijpend. Het vinden en vooral inwerken/vestigen van een internationale kenniswerker is een forse investering voor een bedrijf. Niet alleen in praktische zin, maar ook qua wennen aan een andere (bedrijfs)cultuur en het opbouwen van een netwerk. Het duurt gemiddeld twee jaar voordat iemand goed op z’n plek zit. Als hij of zij daarna weer vertrekt, is dat zonde van de investering. Maar ook de internationals zelf willen graag langer blijven en hier een leven opbouwen. En voor de regio is het belangrijk dat ze inwoners worden omdat ze dan ook een economische toegevoegde waarde hebben; aan de ene kant leveren ze werkgelegenheid op in de keten, aan de andere kant  betalen ze belasting en geven ze geld uit aan boodschappen, horeca, sport, vrijetijdsbesteding. Bovendien hebben ze een sociale meerwaarde. Interactie tussen locals en internationals biedt nieuwe inzichten, maakt mensen flexibeler en creëert wereldburgerschap. Daarmee zijn mensen beter voorbereid op de globaliserende wereld en dito arbeidsmarkt die snel op ons afkomen.”

Waarom past dit juist goed in Brainport Eindhoven? 
“Onze regio kan simpelweg niet meer zonder internationaal talent. We groeien ontzettend hard, we hebben een aantal wereldspelers in het bedrijfsleven en op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. De triple helix samenwerking wordt hier  tot in de finesse uitgevoerd, ook als het gaat om het verbeteren van het vestigingsklimaat. We zijn heel goed in het bij elkaar brengen van alle verschillende initiatieven om  internationale kenniswerkers te laten integreren. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat onze regio qua schaal nog te overzien is; we hebben bijvoorbeeld maar één internationale school en Amsterdam heeft er twaalf. Anderzijds zijn we van oudsher gewend aan samenwerking en hebben daar dus veel ervaring in en kwaliteiten voor. Daardoor kunnen we hier het overzicht bewaren en alle ideeën dezelfde richting op sturen. Dat zit in ons DNA, wordt wel vaker gezegd. Dat is een belangrijke eigenschap die hoop biedt voor de toekomst.”

Wat is nog nodig voor het behouden van talent? 
“Vooral het mkb moet nu heel snel internationaliseren. Die groep proberen we te bereiken en helpen met het aannemen van internationaal talent. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, want veel mkb’ers zijn huiverig voor of onbekend met de mogelijkheden. Ze denken vooral aan Indische of Chinese arbeidskrachten en zien veel beren op de weg met betrekking tot regels en administratie. Wij willen ze daarmee helpen, handige tools aanreiken en erop wijzen dat de opties veel breder zijn. Dat ze bijvoorbeeld ook Belgen of Duitsers aan kunnen nemen. Een ander aandachtspunt is het matchen van partners (spouses, red) en beschikbare vacatures, overigens ook voornamelijk bij mkb’ers. Dat gaat vaak over niet-technische banen. Daarom hebben we nu een overzicht van alle Engelstalige vacatures op onze website in onze job portal. Daarnaast zijn goede Engelstalige informatievoorziening en taallessen broodnodig.”

Wat gebeurt er nu al goed in de regio op dit gebied? 
“Werkgevers en hun internationals weten ons steeds beter te vinden. Het aantal inschrijvingen bij het Holland Expat Center South groeit gemiddeld met 25% per jaar. In 2017 waren het er 2.600, dit jaar gaan we zeer waarschijnlijk al richting de drieduizend. Daarmee zijn deze mensen verzekerd van efficiënte dienstverlening voor wat betreft het ‘settling in’ en ‘living in’ deel. Dat is mede te danken aan een aantal succesvolle events die we organiseerden, zoals ‘Buying a house’-, ‘Start your own business’- en ‘Taxation’ (over belastinregels, red.) en de International Fair & Festival met ruim tweeduizend bezoekers. Ook de samenwerking met andere partijen in de regio - zoals The Hub Eindhoven, Expat Spouses Initiative, de culturele instellingen en Eindhoven Sport - werpt zijn vruchten af: steeds meer internationals kunnen zo sociaal betrokken raken. Wat betreft  ‘talent attraction’ werken we in de regio nauw samen met Brainport Development: we bieden onze services gezamenlijk aan via onze platforms, hebben een gezamenlijke job portal en trekken er samen op uit richting het internationaliserende  bedrijfsleven. Verder gaat de gezamenlijke lobby richting het Rijk voorspoedig. Bijvoorbeeld onlangs nog met het aanbieden van een pamflet voor behoud van de 30%-regeling waarbij werkgevers, kennisinstellingen, overheid en belangenvertegenwoordigers zich gezamenlijk lieten horen voor het behoud van een regeling die aantrekken en behoud van talent mede mogelijk maakt.”