Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

5 vragen over valorisatietrajecten

07 juni 2018

'Valorisatietrajecten tillen nieuwe techbedrijven naar een hoger niveau'  

Brainport Eindhoven is een krachtige motor voor de Nederlandse economie. Dat is onder andere te danken aan een solide ecosysteem waarin bedrijven prat gaan op kennisdeling en intensieve samenwerking en ondersteuning. Die machine voor de regionale hightech maakindustrie draait dus goed. Om dat ook zo te houden, is – spreekwoordelijke - olie nodig, onder andere in de vorm van structurele valorisatietrajecten om innovatieve technologische start-ups te helpen voet aan de grond te krijgen.  

Dit is een serie verhalen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Deze keer: valorisatie en start-ups.  

De business developers van Brainport Development, waaronder Piet van der Wielen, hebben door de jaren heen met honderden startende hightechbedrijven aan tafel gezeten. Hun missie is om zoveel mogelijk van die bedrijven aan de juiste ondersteuning te helpen zodat ze groter en succesvol kunnen worden. Dat doen ze door middel van beproefde valorisatietrajecten, gesteund door verschillende partners van Brainport Eindhoven waaronder de TU/e, als voedingsbodem voor tech start-ups. Binnen de Brainport Nationale Actieagenda wordt geijverd voor extra investeringen in die trajecten.  

Wat is valorisatie?
“Kort gezegd; het naar de markt brengen van kennis (het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten (geld), red.). Nieuwe bedrijven hebben daar startkapitaal voor nodig. Als wij hen kunnen helpen bij het vinden van dat kapitaal, kan dat leiden tot nieuwe bedrijvigheid en dus een versterking van de regionale economie."  

Welke meerwaarde heeft valorisatie/waarom is het nodig?
“Juist de vroege financiering, in de eerste fase van een bedrijf, is voor veel investeerders vaak te risicovol. Dat geldt nog meer voor technologiebedrijven, vanwege de hogere risico’s, hoge burn rate, een lange time-to-market en de grote omvang van benodigde (voor)investeringen. Hightech start-ups hebben al snel meerdere miljoenen euro’s nodig en het duurt lang voor investeerders iets van hun geld terug zien. Tegelijkertijd is de startperiode voor hen een cruciale fase waarin de technologie nog enkele jaren doorontwikkeld moet worden; van proof-of-concept tot prototype en marktintroductie. Daar staat tegenover dat áls dergelijke bedrijven succesvol worden, ze ook langdurig (export)waarde opleveren en zo een flinke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Met publieke financiering kunnen nieuwe techbedrijven naar een hoger niveau getild worden, waarop ze uiteindelijk wel voor reguliere investeerders interessant zijn. Dan kan de markt het weer overnemen."  

Waarom past dit juist goed in Brainport Eindhoven?
“Eigenlijk zou ik willen benadrukken dat het vooral een must is voor deze regio, vanwege de sterke focus op hightechbedrijven. En valorisatiegeld zorgt voor een goed begin van de hele financieringsketen van die bedrijven. Maar Brainport Eindhoven is ook bij uitstek de plek om valorisatietrajecten succesvol uit te voeren. Vanwege de hoge bereidheid van bedrijven om samen te werken en hun kennis en netwerken te delen. Daarmee heeft de regio door de jaren heen een goede reputatie en kwaliteit opgebouwd. Onze triple helix constructie is absoluut de juiste footprint voor het stimuleren van bedrijvigheid binnen de hightech sector. Dat zit 'm deels in de onafhankelijkheid van Brainport Development; de overkoepelende organisatie heeft geen commercieel belang. En we maken hier tijd voor elkaar, omdat we weten dat het mes aan twee kanten snijdt. Door elkaar verder te helpen, komen we allemaal vooruit."  

Wat is nog nodig voor realisatie van de valorisatietrajecten?
“Zoals gezegd is ons ecosysteem een goed draaiende machine waardoor ook onze valorisatietrajecten als sinds 2007 succesvol verlopen. Daar ontvangen we ook jaarlijkse positieve audits over. Maar elke machine heeft olie nodig, in dit geval in de vorm van extra geld om de valorisatietrajecten in ieder geval op peil te houden. Daarnaast zit er nog steeds een gat tussen het valorisatiegeld en de daaropvolgende financieringsstap voor bedrijven, dus idealiter breiden we het valorisatiebudget verder uit. En naast financiële injecties zijn er ook allerlei andere aspecten van ondernemerschap waar ondersteuning nodig is. Minstens zo belangrijk is een goede coaching door business developers. Dus daar willen we de juiste mensen voor aantrekken. Ook daarin moeten we blijven investeren."  

Wat gebeurt er nu al goed in de regio op dit gebied?
“Door de jaren heen hebben we een sterke valorisatie infrastructuur opgebouwd. Dat is heel waardevol, er zijn al aardig wat succesvolle bedrijven uit voortgekomen; van de jaarlijks ruim driehonderd gesprekken die we voeren met starters gaan er uiteindelijk zeven door in een intensief valorisatietraject met valorisatiefinanciering en nog eens honderd andere kunnen we via doorverwijzingen verder helpen binnen het ecosysteem of met andere vormen van (in)directe financieringen. Bijvoorbeeld dankzij onze goede samenwerking met de TU/e en Fontys Hogescholen. Ook kunnen we heel goed initiatieven verbinden en positieve synergie creëren. Dat bevordert de kenmerkende cohesie van Brainport Eindhoven. Bovendien zijn we als regio in staat om operationele witte vlekken (struikelblokken) strategisch te vertalen naar structurele oplossingen."