Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

€75 miljoen voor Nederlandse hightech, medtech en agritech bedrijven

20 juni 2017

Innovation Industries is een nieuw technologiefonds dat de komende tien jaar 75 miljoen euro gaat investeren in circa twintig veelbelovende hightech bedrijven in Nederland. Het doel van het fonds is om hoogwaardige kennis aanwezig op de technische universiteiten, TNO en ECN versneld om te zetten in succesvolle (internationale) bedrijven en om reeds bestaande hightech bedrijven (scale-ups) te ondersteunen bij hun groei. De Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en TNO treden naast een samenwerking met het fonds tevens als investeerder toe tot het fonds.

Maatschappelijke uitdagingen
Het fonds richt zich in het bijzonder op bedrijven die met hun producten of technologieën een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment waaronder klimaatverandering, zorg, mobiliteit en voeding. Het fonds heeft investeringen ontvangen van het Europese Investeringsfonds (European Investment Fund), het Pensioenfonds van de Metalektro (PME), de technische universiteiten van Twente, Eindhoven en Wageningen alsmede van TNO, ECN, PPM Oost, Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel. Daarnaast participeert een groep van overwegend Twentse investeerders die al eerder in het succesvolle voorloperfonds, het Twente Technology Fund, hebben geïnvesteerd. Ook de leden van het fondsmanagement zullen in het fonds participeren. De grote interesse van investeerders in dit fonds zorgt voor de uitzonderlijke situatie dat het fonds reeds overschreven is bij aanvang.

Krachtenbundeling
De technische universiteiten en toegepaste kennisinstellingen zetten zich gezamenlijk in voor het effectief vertalen van kennis naar economische bedrijvigheid in Nederland. Voorheen werkte elke universiteit met een eigen investeringsfonds of methodiek om startups te helpen, maar er was geen landelijk systeem. Innovation Industries biedt de gewenste coördinatie, versterking en de mogelijkheid tot opschaling van innovatieve ondernemers en onderschrijft daarmee de valorisatiedoelstellingen van de kennisinstellingen op de meest effectieve manier.

Unicum
De investering door PME in dit fonds is een unicum en toont aan dat het pensioenfonds actief wil bijdragen aan het Nederlandse hightech ecosysteem. Ook de investering door het EIF is een belangrijk signaal dat het via Innovation Industries het grootste samenwerkingsplatform in Nederland wil creëren, tussen kennisinstellingen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en private investeerders.

Management en industrie partners
Het management van Innovation Industries wordt gevoerd door Harm de Vries, Nard Sintenie, Tom Schwarz en Chris Sonnenberg. Deze fondsmanagers hebben vele jaren ervaring op het gebied van hightech investeringen in Nederland en hebben al verschillende universiteitsfondsen in Nederland opgezet en gemanaged. Het management team werkt nauw samen met enkele grote Nederlandse bedrijven uit de hightech industrie die zich hebben aangesloten als partner bij het fonds. Deze bedrijven delen netwerken en kennis ten behoeve van de groei van de portfoliobedrijven.