Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Amerikaans platform voor 'must-have' sneakers vestigt zich in Veldhoven

23 mei 2019

FOR ENGLISH READ BELOW

StockX, een nieuw platform voor het kopen en verkopen van speciale 'must-have' sneakers, streetwear, horloges en handtassen, die soms voor duizenden euro's van eigenaar wisselen, komt naar Veldhoven. Het Amerikaanse bedrijf gaat een logistiek centrum openen op industrieterrein De Run, waar 170 medewerkers dagelijks 3.500 producten zullen ontvangen, controleren op kwaliteit en authenticiteit en het naar de nieuwe eigenaar zullen verzenden. De levendige stedelijke cultuur in de Brainport regio speelde een belangrijke rol bij het kiezen van Veldhoven als locatie voor dit innovatieve type bedrijf.

Certificaat van echtheid
StockX werd in 2015 opgericht als een verkoopplatform voor sneakers. Tegenwoordig kunnen kopers en verkopers van speciale streetwear, luxe horloges en handtassen ook het online platform bezoeken. Het bedrijf heeft een jaaromzet van één miljard Amerikaanse dollars en onderscheidt zich niet alleen door het grote assortiment, maar vooral door de service. Alle producten die worden verhandeld via het platform, worden geleverd met een certificaat van echtheid. Geen slecht idee gezien de enorme hoeveelheden geld die soms worden betaald voor een uniek paar sneakers. Olivier van Calster, verantwoordelijk voor de Europese expansie van StockX: "Ongeveer 15 procent van onze omzet komt van Europese klanten. Om hen beter van dienst te kunnen zijn, verhuizen we nu naar het vasteland van Europa. We kozen voor Veldhoven vanwege de centrale locatie en het logistieke netwerk. "

Levendige cultuur
De levendige stedelijke cultuur speelde ook een belangrijke rol bij de keuze voor de Brainport regio. Van Calster: "In de komende maanden zullen we 170 medewerkers in het gebied gaan inhuren. De meesten zullen de kwaliteit en authenticiteit van de producten die via onze platforms worden verkocht gaan controleren. Als je dat goed wilt doen, is het belangrijk om diepgaande kennis te hebben over streetwear en speciale sneakers. Er zijn veel potentiële werknemers in de Brainport regio die dit kunnen bieden.

Teamwork
Bij de keuze voor Brainport Eindhoven als locatie voor de uitbreiding van de Europese markt van StockX werd nauwe samenwerking tot stand gebracht met de Brainport Development, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en BOM Foreign Investments.

"Samen hebben we het mogelijk gemaakt om het internationale bedrijf StockX voor Brainport Eindhoven te winnen. Met de hulp van twee organisaties in Eindhoven, Dynamo en Modebelofte, hebben we de rijke creatieve cultuur van de regio laten zien. De toekomst kunnen voorspellen in tech, streetwear, duurzaamheid en mode heeft hen overtuigd om voor Brainport te kiezen", aldus John Jorritsma, voorzitter van Stichting Brainport.

Neem voor meer informatie over deze uitbreiding naar Europa contact op met Fancy van de Vorst.

__________________________________________________________________________________________________________________

American platform for ‘must-have’ sneakers sets up shop in Veldhoven
StockX, a new platform for buying and selling special ‘must-have’ sneakers, streetwear, watches and handbags, that sometimes change hands for thousands of euros, comes to Veldhoven. The American company will open a logistics center on the industrial estate De Run, where 170 employees will receive 3,500 items daily, check for quality and authenticity, and ship it to the new owner. The vivid urban culture in the Brainport region played an important role in choosing Veldhoven as the location for this innovative type of business.

Certificate of authenticity
StockX was established in 2015 as a sneaker reselling platform. Nowadays, buyers and sellers of special streetwear, luxury watches and handbags can also visit the online platform. The company has an annual turnover of one billion American dollars and distinguishes itself not only by the large product range, but especially by its service. All items traded via the platform are delivered with a certificate of authenticity. Not a bad idea in view of the huge amounts of money that are sometimes paid for a unique pair of sneakers.

Olivier van Calster, responsible for the European expansion of StockX: “Around 15 percent of our turnover comes from European customers. In order to serve them better, we are now moving to mainland Europe. We chose Veldhoven because of the central location and the logistics network."

Vibrant culture
The vibrant urban culture also played an important role in the choice for the Brainport region. Van Calster: "In the coming months, we will be looking to hire 170 employees in the area. Most of these people will be checking the quality and authenticity of the items sold through our platforms. If you want to do that well, it’s important to have in-depth knowledge about streetwear and special sneakers. There are many potential employees in the Brainport region who can provide this

Teamwork
When choosing Brainport as a location for expanding StockX’ European market, close cooperation was established with the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Brainport Development and BOM Foreign Investments.

“Together we made it possible to win the international company StockX for the Brainport Eindhoven region. With the help of two organisations in Eindhoven, Dynamo and Modebelofte, we were able to show the rich creative culture the region has to offer. Being able to forecast the future in tech, streetwear, sustainability and fashion convinced them to choose Brainport“, says John Jorritsma, president of Brainport.

For more information on this expansion to Europe, please contact Fancy van de Vorst.