BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Bertholt Leeftink brengt afscheidsbezoek aan Brainport Eindhoven

15 februari 2019


Op donderdag 14 februari heeft Bertholt Leeftink een afscheidsbezoek gebracht aan Brainport Eindhoven. Hij was directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en interim directeur bij het Nederlands Investeringsagentschap. Hij bracht een bezoek aan de Brainport Industries Campus, Additive Industries en VanBerlo op Strijp-T. Leeftink wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bezoek aan Brainport Industries Campus


Bezoek aan Additive Industries op Strijp-T


Bezoek aan Van-Berlo op Strijp-T