Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Bootcamp voor creatieve industrie over slim lichtgrid in Eindhoven

07 juni 2017

Hoe kan een slim lichtgrid bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid van de stad? De gemeente Eindhoven nodigt de creatieve industrie uit om de kansen en mogelijkheden hiervoor te verkennen en uit te proberen. De stad gaat met het slimme lichtgrid een experiment aan dat ongekend is in Europa. Veel Europese steden kijken mee. Het consortium Philips/Heijmans organiseert in september een bootcamp waar ideeën ontwikkeld en samenwerking gezocht kan worden. Ter voorbereiding daarop vindt 5 juli een informatiebijeenkomst voor de creatieve industrie plaats waarin het slimme lichtgrid en de projectspelregels worden uitgelegd en eerste kansen en opties worden verkend.

Proefgebieden
Een selectie van de uiteindelijke ideeën wordt met de bewoners en belanghebbenden in de wijk gemaakt, uitgewerkt en gerealiseerd in Woenselse Heide, het eerste proefgebied in Eindhoven. Daarnaast krijgt de stad nog vier andere proefgebieden voor het vervangen van verouderde openbare verlichting door een slim lichtgrid: de woonwijken de Schrijversbuurt en Gijzenrooi en de wegen van het tracé de Ring en het tracé Eisenhouwerlaan/John F. Kennedylaan. In die proefgebieden worden oplossingen getest die de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Slim lichtgrid
Het vervangen van de huidige conventionele verlichting door ‘connected LED’-verlichting is een eerste versie van het slimme lichtgrid; lantaarnpalen die door middel van sensoren een grid vormen waardoor energiebesparing, slimmer beheer en onderhoud en monitoring van de openbare veiligheid, verkeer en vervoer en milieuaspecten mogelijk zijn. Een consortium van Philips/Heijmans heeft de opdracht dit lichtgrid te realiseren en open te stellen als ‘drager’ voor nieuwe diensten. Het netwerk van openbare verlichtings-punten wordt zo klaargemaakt voor de toekomst. Wat er straks allemaal op kan gebeuren wil de gemeente Eindhoven met bewoners, ondernemers, het consortium en de creatieve industrie uitzoeken.

Smart cities
Philips/Heijmans ziet hierin niet alleen een kans voor Eindhoven, maar ook mogelijkheden om de oplossingen op de wereldmarkt van ‘smart cities’ te lanceren. Eindhoven is proefgebied en voorloper in de toepassing van nieuwe oplossingen en verdienmodellen. De gemeente schrijft echter nadrukkelijk geen opdracht of challenge uit om diensten op het lichtgrid te ontwikkelen. Het is een uitnodiging om gezamenlijk ideeën te ontwikkelen en te testen in een experimenteeromgeving.

De informatiebijeenkomst op 5 juli wordt georganiseerd door CLICKNL, samen met Philips/Heijmans, de Gemeente Eindhoven en de TU/e. Heb je vragen, bel dan met Rolinka Kattouw (creative producer CLICKNL) tel: 06 51 28 6600. Wil je een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvangen, mail dan naar: events@clicknl.nl.

Meer informatie over het project: http://www.jouwlichtop040.nl.