BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brabant investeert in innovatieve starters

10 november 2016Op donderdag 10 november staat de opening van de Amsterdam Exchange Index (AEX) in het teken van Brabantse innovatie. Die dag wordt de ceremoniële gongslag geluid door Marleen Boonen van Methods2Business en enkele Brabantse startups, die recent het valorisatieproces hebben doorlopen en nu financiering krijgen vanuit het Innovatiefonds Brabant.

Valorisatie

Valorisatie is het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten of diensten. Via de valorisatieprogramma’s Starterslift, Ondernemerslift+ en Bright Move biedt Brabant startende ondernemers ondersteuning. Met succes. Binnen de regio zijn goede resultaten behaald met deze programma’s: sinds 2011 zijn bijna 150 leningen verstrekt aan Brabantse startups, tienduizenden studenten volgden ondernemerschapsonderwijs en wetenschappelijke kennis werd toegepast in marktproducten, onder andere door spin-offs en in living labs.

Innovatiefonds Brabant

Voor startups die financiering hebben gehad voor de valorisatie fase blijkt het lastig om vervolgfinanciering te vinden. Deze vroege fase van innovatie is voor banken en investeerders vaak te risicovol. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een gedeelte van het Innovatiefonds, dat wordt beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), gereserveerd voor deze (risicovolle) vroege fase investeringen. Dit past in de doelstelling van de provincie om bij te dragen aan een sluitende financieringsketen voor innovatieve ondernemers.

Weloverwogen risico

Door te investeren in het prille begin van een innovatieve startup neemt Brabant een weloverwogen risico. Succes is vooraf niet verzekerd. Wil Brabant tot de Top-5 van ‘meest innovatieve regio’s' in Europa blijven behoren, dan zijn deze risicovolle investeringen noodzakelijk. Startups zijn namelijk creatief, spelen gemakkelijk in op veranderingen in de markt en experimenteren met nieuwe wetenschappelijke kennis en technologie.