Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brabant steunt open innovatie in de slimme zorg

17 augustus 2016De provincie Noord-Brabant stelt een subsidie van 85.000 euro beschikbaar voor
Brainport Healthy Living Lab. Het gaat om een proeftuin in de Brainportregio die het mogelijk maakt om slimme innovaties voor de zorg op grootschalige wijze te testen. Op deze wijze zullen deze eHealth-toepassingen sneller hun weg vinden naar de markt en dus de zorgorganisaties en hun klanten.

Brainport is bij uitstek een regio die zich leent als proeftuin voor innovatie van de zorg. Het ecosysteem van Brainport is gebaseerd op samenwerking tussen kennispartners, technologische maakindustrie en hechte sociale netwerken. Samen vormt dat een ideaal platform om slimme oplossingen te ontwikkelen om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Want niet alleen de rol van technologie bij zorginnovaties wordt steeds groter. Het is ook belangrijk om die slimme toepassingen op de beste manier in te bedden in de samenleving. In het Brainport Healthy Living Lab zal actief worden geëxperimenteerd met beschikbare technologische, organisatorische en sociale innovaties die uiteindelijk vitaliteit, gezond ouder worden en zorg voor mensen verbeteren. Daarmee vormt de proeftuin een motor voor open innovatie in de slimme zorg.

Opschaling

Met de proeftuin ontstaat een omgeving waarin de opschaling van zogeheten eHealth wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het zorgt ervoor dat innovaties en technologische vernieuwingen steeds dichter bij de leefwereld van de inwoners van Brainport komen te staan. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar wel een mooi middel om het dagelijks leven gezonder, beter en gelukkiger te maken. Om in verbinding te blijven met de omgeving, met mantelzorgers en de medische professionals die burgers met een hulpvraag begeleiden.

Dit geeft het Brabantse MKB en startups de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te introduceren en door te ontwikkelen. Zo creëert het Lab een grote economische waarde voor de regio.

Maatschappelijke opgave

Brainport Healthy Living Lab zal komende periode geleidelijk op stoom komen en uitbreiden van tientallen, naar honderden en wellicht duizenden deelnemers. Van hulpbehoevende mensen tot zorgverleners, van onderzoekers tot bedrijven. Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “De provincie onderschrijft de ambities en intenties van dit initiatief en ondersteunt bij de verdere uitrol van de proeftuin. Het Lab draagt bij aan onze economische doelstelling en biedt oplossingen voor de maatschappelijke opgave gezond ouder worden.”

Regie

De zorgsector staat voor grote uitdagingen en zal de komende jaren haar aanbod fundamenteel moeten herstructureren om ook in de toekomst passende zorg op de juiste plaats en het juiste moment te kunnen leveren. Zorgpartijen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Brainportregio hebben de ambitie uitgesproken voor het opzetten van het Brainport Healthy Living Lab. Het initiatief heeft de potentie om een voorbeeld te zijn hoe dit nieuwe zorglandschap eruit kan zien: met grootschalige inzet van eHealth, in combinatie met nieuwe organisatiemodellen in de zorg en met meer mogelijkheden voor de patiënt om zelf regie te voeren.