BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport dicteert kopgroep R&D

20 april 2015

Brainport Regio Eindhoven levert de kopgroep van bedrijven die het meeste investeren in R&D. Van de top zeven komen er vijf uit deze regio, met ASML en Philips als absolute gangmakers. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘R&D Top 30’ die het Technisch Weekblad half april publiceerde.

ASML voert opnieuw de R&D Top 30 aan met 799,5 miljoen euro aan bestedingen in 2014. Dat is 18,3 procent van de jaaromzet. Een stijgende lijn want het jaar daarvoor gaf de chipmachinefabrikant uit Veldhoven 775 miljoen euro uit aan R&D. Met het aantrekken van de economie, ligt het voor de hand dat ook andere bedrijven meer gaan investeren in R & D. Toch blijkt uit de lijst van het Technisch Weekblad dat niet iedere onderneming deze strategie volgt. In 2014 gaven bijvoorbeeld Philips en DAF minder uit aan R&D dan het jaar daarvoor. Niettemin staat Philips met 742 miljoen euro op een tweede plek op de R&D Top 30. En voert wat betreft het aantal octrooien (4.024) de Top 30 met afstand aan, gevolgd door Shell dat 1096 octrooien bij mocht schrijven.

Bestedingen

Het Technisch Weekblad geeft zelf aan dat de cijfers niet alles vertellen over de investeringen in R&D. Sommige bedrijven hanteren in 2014 een andere definitie van wat zij beschouwen als R&D-medewerkers. Soms gaat het om cijfers die zijn gebaseerd op begrotingen, dus nog geen definitief beeld geven van de daadwerkelijke bestedingen aan R&D. Of de uitgaven aan R&D zijn, zoals bij NXP, voor het eerst samengesteld op basis van alle vestigingen wereldwijd. Tot wijzen de samenstellers van de R&D Top 30 op het vertekende beeld dat kan ontstaan door de sterk veranderende koersverschillen in 2014 tussen dollar en euro. Sommige bedrijven geven hun cijfers weer in dollars, anderen in euro.

Maar een ding is zeker, de R&D Top 30 wordt ook in 2014 gedicteerd door een kopgroep van bedrijven uit Brainport Regio Eindhoven:

ASML € 799 mln.

Philips € 742 mln.

DSM € 249 mln.

NXP € 244 mln.

Thales € 119 mln.

DAF € 107 mln.

VDL Groep € 83 mln.

TNO-onderzoek

Uit een onderzoek dat TNO vorig jaar publiceerde, blijkt dat private investeringen in R&D afgelopen twintig jaar minimaal een factor 2,3 hebben bijgedragen aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Innovatie en R&D worden steeds belangrijker als driver van onze economische groei. Het stimuleren van innovatie is dus verstandig. Dat kan door het stimuleren van R&D (publiek en privaat) en door betere benutting van beschikbare kennis en resultaten van research, aldus het TNO-rapport.

De volledige R&D Top 30 van het Technisch Weekblad:

http://www.technischweekblad.nl/Uploads/2015/4/RenD-Top-2015.pdf