BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Eindhoven draagt bij aan innovatiekracht Nederland

04 oktober 2017

Nederland heeft voor het tweede jaar achter elkaar een topnotering weten te behouden met een 4de positie in de ranking van meest concurrerende economieën. Dat staat in het recent gepubliceerde ‘The Global Competitiveness Report 2017-2018’ van het World Economic Forum. Hierdoor is Nederland opnieuw het meest concurrerende land van de Europese Unie. Een van de redenen voor deze exceptionele positionering is volgens het rapport ‘de sterke ontwikkeling van regionale innovatie hotspots in Nederland (Brainport Eindhoven, Twente en Amsterdam) die heeft bijgedragen aan een uitzonderlijk innovatief ecosysteem’.

Uitstekende positie
De jaarlijkse graadmeter van internationaal concurrentievermogen is uitgevoerd onder 137 landen. Wereldwijd zijn alleen Zwitserland (1ste positie), de VS (2de positie) en Singapore (3de positie) concurrerender dan Nederland. Professor Henk Volberda van Erasmus University verzamelde de gegevens voor Nederland. Volgens hem laat Nederland opnieuw aanzienlijke verbeteringen zien: “De marktwerking is verbeterd (5de positie) en het is gemakkelijker om nieuwe bedrijven op te richten. Daarnaast is Nederland een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, cloud computing en 3D printing.” Bovendien stelt Volberda dat ‘bedrijven voor het eerst weer meer zijn gaan investeren in R&D (8de positie) en veelvuldig samenwerken met kennisinstellingen (5de positie) waardoor hun innovatie-vermogen aanzienlijk is verhoogd (6de positie) en zij beter in staat zijn nieuwe digitale verdienmodellen te ontwikkelen’. De snelle adoptie van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving en toepassing binnen bedrijven leidt volgens Volberda tot ‘een innovatie-ecosysteem dat Nederland in een uitstekende positie plaatst om maximaal te profiteren van de vierde industriële revolutie.’

Aandachtspunten
Het is niet alleen een mooie positie die Nederland gekregen heeft; de ranking biedt ook inzicht in mogelijkheden om het concurrentievermogen verder te versterken. De aandachtspunten voor Nederland ondersteunen de handreiking van Brainport Eindhoven – de Brainport Nationale Actieagenda gericht op de versterking van de Nederlandse economie – aan het nieuwe kabinet:

  • Kwaliteit hoger onderwijs In schril contrast met de aanzienlijke verbeteringen op het gebied van innovatie staat de daling van Nederland op het gebied van kwaliteit van hoger onderwijs. Nederland is een plaats gezakt in hoger onderwijs en moet naast koplopers Singapore en Finland nu ook de VS voorlaten. Professor Henk Volberda stelt: “Nederland heeft nog steeds excellent hoger onderwijs, maar de instroom in het hoger onderwijs is afgenomen (20e positie). Gezien de uitdagingen van de 4e industriële revolutie en de snelle uitholling van bepaalde kennis, vaardigheden en functies door robotisering en kunstmatige intelligentie zijn meer investeringen in het Nederlandse hoger onderwijs noodzakelijk. Niet alleen voor de jongere generatie, maar ook voor academische bij- en omscholing van de oudere generaties.” Deze bevindingen komen overeen met de nadruk die Brainport Eindhoven in de Actieagenda legt op investering in talent (gouden handjes en knappe koppen). In de Brainport Nationale Actieagenda vragen we aandacht voor verdubbeling van het aantal technologie- en ICT-studenten in het mbo (inclusief om- en bijscholing), hbo en wo. Dit betekent voor alle drie een groeisprong naar 15.000 in 2025 en de capaciteit en financiering voor 10.000 extra bèta studenten (hbo/wo) vanaf 2025. Daarnaast is een forse vernieuwing van ons primair en voortgezet onderwijs nodig, inzet op ‘future skills’ als programmeren en probleemoplossend denken en het doorlopend bijscholen van medewerkers.
  • Beschikbaarheid van kenniswerkers Binnen de categorie ‘Innovatie’ zijn de scores van Nederland over het algemeen hoog, maar de beschikbaarheid van kenniswerkers (19e positie) is en blijft voor zowel Nederland als Brainport Eindhoven een grote uitdaging. Daarom staat er in de Actieagenda dat Nederland internationaal veel sterker als hightechland geprofileerd moet worden om jaarlijks 1.000 extra toptalenten te kunnen aantrekken voor de kennisintensieve industrie: ‘Boost your talents in the Netherlands!’

Lees meer over de Brainport Nationale Actieagenda

Lees meer over het onderzoeksrapport