BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Eindhoven luidt 2018 in

22 januari 2018

Op 9 januari vond alweer de vijfde editie van dé nieuwjaarsbijeenkomst van Brainport Eindhoven plaats: The New Horizon. Een bijzondere editie in een periode van economische voorspoed met een al even bijzondere spreker: voormalig voorzitter van de Eurogroep en oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Zowel zijn toespraak als die van de burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Stichting Brainport John Jorritsma stonden in het teken van de florerende economie in Brainport Eindhoven. De heer Jorritsma refereerde naar de voor 2018 verwachte economische groei van 3,6 % (ING), het verkrijgen van de mainport status en veelvuldige vermelding van Brainport Eindhoven in het regeerakkoord. “Komende weken zal blijken of die vermelding ook wordt vertaald naar klinkende munt,” aldus de burgemeester. 


In het bijzonder stonden zowel de heer Dijsselbloem als de heer Jorritsma stil bij talent, want hoewel steeds meer jongeren kiezen voor techniek blijft de schaarste aan tech en IT-talent in Brainport groot. Zo bleek uit rondvraag van Jorritsma bij bedrijven uit de regio dat ze het komende jaar maar liefst 10.000 medewerkers nodig hebben. Om in deze aanwas in talent te voorzien is het volgens de heer Dijsselbloem hard nodig om het juiste talent te blijven opleiden, mensen om te scholen en veel aandacht te hebben voor een leven lang leren. Daarnaast blijft het noodzakelijk om internationaal talent aan te trekken.

Daarbij gaf de oud-minister ook aan dat een goed vestigingsklimaat met bijbehorend voorzieningenniveau op het gebied van o.a. cultuur, sport en opleidingen onontbeerlijk is wanneer Brainport aantrekkelijk wil zijn en blijven voor deze talenten en voor buitenlandse bedrijven. Dat vereist het aantrekken van investeringen.

Ondanks deze uitdagingen overheerst bij beide sprekers een enorm positivisme. “Het is lang geleden dat we zo optimistisch het nieuwe jaar ingingen,” zei de oud-minister. “De economie in Brainport groeit sneller dan de rest van Nederland. Dat is onder meer te danken aan de unieke manier van samenwerking in deze regio tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid die ook tijdens dit event weer zichtbaar wordt.” Jorritsma eindigde door te toasten met de heer Dijsselbloem en iedereen een bruisend jaar te wensen onder het motto: vol gas verder!!Video van Studio040