BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Industries Campus: De “factory of the future”

08 maart 2016

De “factory of the future”, wordt Brainport Industries Campus door de bedenkers genoemd. Daar spreekt in elk geval ambitie uit. En inderdaad, BIC is niet zomaar het volgende bedrijventerrein. Het moet, naar verwachting vanaf eind 2017, de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie worden.

Op de campus, vlakbij Eindhoven Airport, komen gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen.

Ruimtelijk, sociaal en economisch is BIC circulair, zo zegt Edward Voncken, CEO van KMWE en bestuurslid bij Brainport Industries. “De maak-industrie is de tweede pijler van Nederland. Wij gaan eraan bijdragen dat dat zo kan blijven of zelfs weer gaat groeien. En dat op een ongekend duurzame manier, als een open supply chain. Wat wij hier gaan neerzetten is nog nergens op de wereld aanwezig.” Niet voor niets heeft KNWE zich als eerste aangemeld voor een plek bij BIC.

Volgens Voncken maakt het keten- en clusterdenken BIC tot een unieke en toonaangevende locatie. “Denk daarbij aan aspecten als talent gedreven innovatie, de meest geavanceerde productietechnologie en dat alles gebaseerd op de principes van de circulaire economie. Gelukkig kunnen we daarbij goed gebruik maken van de hier al aanwezige hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dat geeft ons een voorsprong.”

Maar het is niet alleen een economisch verhaal. Voncken: “Sociale innovatie past ook in het plaatje. Wij willen dé ontmoetingsplek worden voor industrie en maatschappij. Waar een ‘leven lang leren’ echt praktijk wordt en waar werkgelegenheid op alle niveaus belangrijk is. Dat betekent dat ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons een plek kunnen vinden en dat we een veilige en vertrouwde werkomgeving gaan bieden.”

Laatste onderdeel in de circulaire argumentatie vormt het ruimtelijk aspect. Voncken: “Flexibiliteit is daar het sleutelbegrip. We zullen niet groter zijn dan nodig omdat we onszelf telkens kunnen aanpassen aan de behoeften van de keten. Efficiënt en duurzaam: van een leane fabriek naar een leane campus naar een leane keten van toeleveraars. Die flexibiliteit zie je terug in zowel de omvang als de functie van de ruimte. We kunnen een plek van het ene op het andere moment laten veranderen van kantoor in fabriek of zelfs cleanroom. Dat doet niemand ons na.”

Stedenbouwkundige Simon Dona legt de nadruk op de happiness-factor. “We zijn een aantrekkelijk bedrijventerrein, maar als je het mij vraagt is het woordje aantrekkelijk daarbij belangrijker dan bedrijventerrein.” Dona laat kaarten zien van de stad met drie grote parken en een groene corridor. “BIC is straks het derde stadspark, met de binnenstad verbonden door een strook van groen. Zo open als het maar kan, waarbij iedereen, of je hier nu werkt of niet, de neiging zal hebben om even binnen te komen kijken.”

Randvoorwaarde voor Dona is dat de ecologische hoofdstructuur overeind blijft. Dat wil zeggen dat de bestaande mogelijkheden voor dieren en planten gehandhaafd worden. “Wat goed is voor dieren is ook goed voor de mens.” Daarnaast krijgt BIC ook nieuwe natuurlijke elementen. Dona: “Er komt een rabattentuin die als grondstof gaat dienen voor biomassa. Ook gaan we lokaal gekweekt hout hergebruiken in de materialen voor de gebouwen.”

Ander opvallend aspect is de wijze waarop het vervoer tussen de gebouwen van BIC geregeld zou moeten worden. Dona laat tekeningen zien van monorails met hangcontainers. “Geen vrachtverkeer tussen de clusters op de campus. We richten alles zo in dat het bedrijfsleven én het gebied zelf er sterker van worden.”

Als alles goed gaat, gaat in oktober de schop in de grond voor de bouw van de eerste fase van BIC. Zonder slag is het voortraject echter niet gegaan. Het nieuwe bestemmingsplan werd pas goedgekeurd na stevige discussies rond twee vragen: gaat BIC echt zo zorgvuldig om met de natuur als wordt beweerd en gaat het de leegstand op andere bedrijventerreinen niet vergroten? John Blankendaal (managing director Brainport Industries) is blij dat tot nu toe alle hordes konden worden genomen. “We zullen laten zien dat dit niet de zoveelste vestigingsplek is voor een bedrijf, maar echt een factory of the future. Samenwerken, ontwikkelen, innoveren, alles onder één dak.”

Uit de eerste reacties van belangstellenden verwacht Blankendaal dat straks een derde van de gebruikers uit Brainport zal komen, een derde uit de rest van Nederland en een derde uit het buitenland.