BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport lid van Coast to Coast

10 december 2015

Consortium in Nederland en VS sleutelt samen aan e-Mobility

Brainport gaat deelnemen aan Coast to Coast e-Mobility. Het gaat om een programma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan de Westkust van de Verenigde Staten en Nederland samenwerken om de markt voor e-Mobility verder te ontwikkelen en te vergroten. De overeenkomst wordt vrijdag 11 december bekrachtigd op de Automotive Campus in Helmond. Jos van Bree, wethouder Economie in Helmond, zette namens de Automotive Campus zijn handtekening, samen met burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel namens Brainport en Peter van Deventer, directeur van Coast to Coast e-Mobility.

Brainport herbergt ongeveer 80 procent van de Nederlandse Automotive sector. De regio Zuidoost-Brabant beschikt over een sterk innovatief netwerk van toeleveranciers aan de automobielindustrie en de Automotive Campus in Helmond. Veel van de innovaties uit Brainport worden toegepast op het Nederlandse wagenpark dat een sterk toenemend aantal elektrische en hybride voertuigen telt. Daarmee is Nederland, samen met Noorwegen, koploper in Europa op het gebied van e-Mobility. Om deze positie verder uit te bouwen, is het van belang om aan te haken bij de laatste technologieën en marktontwikkelingen. Californië kent een vergelijkbare situatie met een hoge dichtheid aan elektrisch aangedreven voertuigen. Alle grote automerken en IT-bedrijven van naam zitten bijeen in Silicon Valley. Een plek waar ook veel innovaties voor e-Mobility vandaan komen. Een samenwerking binnen Coast to Coast e-Mobility ligt dus voor de hand.

Europese markt

Brainport treedt als 26ste partner toe tot het consortium Coast to Coast. Het intensiveren van de contacten met Amerikaanse bedrijven en kennisinstellingen moet nieuwe kansen gaan bieden aan het bedrijfsleven in Brainport. Het draait niet alleen om export naar de Amerikaanse Westkust. De samenwerking moet ook het aantrekkelijke Nederlandse vestigingsklimaat onder de aandacht brengen van bedrijven in de VS. Brainport beschikt over unieke faciliteiten om innovaties op het gebied van e-Mobility te ontwikkelen. Daarmee is de regio voor de Amerikanen de ideale springplank naar de Europese markt.

Hotspot

“Brainport Regio Eindhoven staat te trappelen om als partner binnen Coast to Coast aan de slag te gaan met e-Mobility. Met de Automotive Campus als Europese hotspot voor slimme en duurzame mobiliteit¨, zegt Jos van Bree, locoburgemeester van Helmond. ¨De toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen alleen opgelost worden door wereldwijde samenwerking. Brainport Regio Eindhoven en de Automotive Campus zullen daaraan bijdragen.¨

Aanwinst

“Coast-to-Coast e-Mobility verheugt zich op de nieuwe partner Brainport”, aldus Peter van Deventer, directeur van het consortium. “Brainport is uitgegroeid tot een van de meest prominente hightech centra met een belangrijk netwerk op het gebied van Smart Mobility en e-Mobility. Ze focussen tegelijkertijd sterk op open innovatie en ondernemerschap. Ik beschouw Brainport al een geweldige aanwinst voor de trans-Atlantische samenwerking tussen Nederland en Californië en de ambitie die we delen om de introductie van slimme, elektrische mobiliteit te versnellen.¨

Over Coast to Coast E-mobility

Het programma Coast to Coast E-Mobility Connection heeft als hoofddoel het bevorderen van E-mobility kennis- en innovatie-uitwisseling tussen kennisinstellingen en overheden in de Verenigde Staten en Nederland. Daarnaast gaat het om het positioneren van Nederlandse private partijen op de e-mobilitymarkt in de Verenigde Staten en het verbinden met relevante partijen in de Verenigde StatenHet project beoogt het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk, waarbij uitwisseling van kennis belangrijk is. Dat gebeurt door middel van congressen, workshops, studiereizen, stages en uitwisseling op overheidsniveau en met kennisinstellingen.

Naast promotionele activiteiten en positionering van het 'merk' Nederland (“Holland Branding”) werkt het programma mee aan het ontwikkelen van projecten totdat de haalbaarheid hiervan is aangetoond (en deze projecten als op zichzelf staande business-cases worden doorontwikkeld door betrokken partijen). Verder beoogt het programma borging van kennis en innovatie tussen overheden en kennisinstellingen tussen beide landen en tevens continuering hiervan na afloop van het project.

Naast het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Holland, MRA-elektrisch, Agentschap NL, TU Eindhoven, e-Mobility Lab van de Hogeschool Rotterdam, University of California Davis, Universiteit Wageningen zijn er nog een tiental deelnemers: elkaar aanvullende, publieke en private, partijen.

Vanuit de Verenigde Staten nemen ook overheden, zoals de Governor’s Office van de Staat Californië en de California Plug-In Electric Vehicle Collaborative, deel naast universiteiten zoals UCDavis en private partijen. In totaal meer dan 25 partijen.

Over Brainport - hightech groeiversneller

Brainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in ons DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Door snel in te spelen op wereldwijde veranderingen en continue nieuwe verbindingen aan te gaan, creëren we kansen. Voor iedereen. Dit trekt talent en bedrijven aan van over de hele wereld. In een uniek vestigingsklimaat werken we samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Brainport is de hightech groeiversneller van de Nederlandse economie.

Samen maken we de toekomst (Co-creating the future)