BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport sterk vertegenwoordigd op Dag van de Industrie

13 februari 2017

  • Nationale-Industriedag-2017 1
  • Nationale-Industriedag-2017 2
  • Nationale-Industriedag-2017 3
  • Nationale-Industriedag-2017 4
  • Nationale-Industriedag-2017 5

De tweede editie van de Dag van de Industrie vond op dinsdag 7 februari 2017 plaats bij het Fieldlab Airborne Siemens. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde Brainport deze dag samen met FME en aangesloten branches bij VNO-NCW en MKB Nederland. Behalve minister-president Mark Rutte en kandidaat-Kamerleden, waren ook CEO van ASML Peter Wennink en John Sandiford van het op Strijp-S gevestigde Antonio Media aanwezig om het belang van de technologische industrie voor Nederland te benadrukken.

Wennink hield een indrukwekkende keynote voor de bijna 300 aanwezigen. Daarin gaf hij onder andere aan dat we in Nederland wereldprestaties leveren en de bouwstenen hebben om succesvol te zijn in de toekomst. Wennink: "De vierde industriële revolutie vraagt om een combinatie van competenties die nodig zijn om complexe problemen op te lossen. Het fundament voor de innovatie van de toekomst kan alleen worden gelegd als er nu extra wordt geïnvesteerd in de wetenschap en technisch onderwijs. De arbeidsmarkt heeft de komende jaren enorme behoefte aan technisch talent. Daarom moet het nieuwe kabinet meer geld beschikbaar stellen aan technische universiteiten. En de grote innovatieve projecten vragen om een betrouwbaar lange termijn overheidsbeleid."

Hij noemde daarbij de innovatiebox als goed voorbeeld die een multiplier is voor de Nederlandse economie omdat de hele keten hier uiteindelijk van profiteert. Ook noemde hij het succes van Brainport Eindhoven; een ecosysteem dat is ontstaan vanuit een visie en langjarige samenwerking met de spelers in de triple-helix. Wennink: "Werknemers vragen om een aantrekkelijke omgeving om in te werken, dus zijn goede ecosystemen zoals Brainport Eindhoven nodig waar een goede samenwerking is tussen industrie, kennisinstellingen en overheid."

De CEO van ASML refereerde ook naar de in ontwikkeling zijnde Brainport Nationale Actieagenda. Vanwege de economische meerwaarde van Brainport wordt samen met het Rijk gewerkt aan deze agenda. Met het oog op de toekomstige uitdagingen en de toenemende rol van technologie in de Nederlandse economie en samenleving is het van nationaal belang om te investeren in Brainport. In de Brainport Nationale Actieagenda wordt benoemd welke investeringen nodig zijn om de regio structureel naar een nieuw en hoger niveau te tillen en de bijdrage van Brainport aan Nederland ook in de toekomst te borgen. Vóór de verkiezingen in maart 2017 moet de Brainport Nationale Actieagenda op hoofdlijnen gereed zijn, waarmee deze kan dienen als input voor het nieuwe kabinet.

‘Robotisering leidt tot extra banen'

Minister-president Mark Rutte sprak met enthousiasme over ondernemers in de technologische industrie. Rutte: "Niet de advocatenkantoren en andere bedrijven op de Zuidas, maar u in de technologische industrie zorgt voor de versterking van de Nederlandse economie."

De industrie is van grote waarde voor de werkgelegenheid met direct en indirect twee miljoen banen. Daarnaast leidt één baan in de industrie, tot nog eens 1,2 banen elders. Premier Rutte had met een knipoog ook nog een boodschap voor PvdA minister Asscher: "Investeren in robotisering leidt zelfs tot extra banen in plaats van minder banen, dat gaat dus prima samen." Als voorbeelden noemde Rutte de succesverhalen van ASML en VDL.

Vanuit Brainport was John Sandiford van het bedrijf Antonio Media aanwezig om een ‘Technology & Design-pleidooi’ te pitchen aan Rutte. Hij benadrukte het belang van de creatieve design industrie voor het toepassen van geavanceerde technologieën in ons dagelijks leven. Sandiford: “Magic happens where technology and design come together.”

Bovendien is het gevoerde overheidsbeleid uitermate belangrijk voor kleine ondernemers, aldus Sandiford: “In de afgelopen jaren heb ik veel ondernemers, start-ups, scale-ups en MKB’ers gesproken en een terugkerend thema is: ‘Wij hebben de kennis en de kunde maar niet het geld om het lange voortraject te ondersteunen.’ De volgende ASML’s van dit land zitten daar ook tussen. Continuïteit van beleid is dus essentieel voor de kleine ondernemers van dit land omdat die met wisselende regelgeving zomaar kunnen omvallen.”

Sandiford overhandigde samen met een aantal ondernemers het manifest ‘De Industrie, motor van vernieuwing’ aan Rutte waarin drie concrete aanbevelingen voor het Nederlandse innovatiebeleid staan.

Debat kandidaat-Kamerleden

De zes kandidaat-Kamerleden Mahir Alkaya (SP), Bente Becker (VVD), Jessica van Eijs (D66), Martijn de Kort (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Wytske de Pater (CDA) konden in twee minuten uitleggen hoe zij als Next Generation Kamerleden het verschil denken te gaan maken. Daarna gingen ze met elkaar in debat over de vraag wat zij voor de industrie willen betekenen.

Mahir Alkaya (SP) vindt dat er een Nationale Investeringsagenda moet komen die vooral mkb-bedrijven gaat ondersteunen. Hij was duidelijk over de rol van de overheid: "Juist de overheid moet de innovaties als eerste afnemen, om ook plezier te hebben van de gedane investeringen." Bente Becker (VVD) noemde het onbegrijpelijk dat er mogelijk een numerus fixus voor technische opleidingen komt. Daarbij vindt ze dat te veel politieke partijen de grote bedrijven wegzetten als profiteurs van subsidies: "Door hun investeringen genieten veel mkb-bedrijven daar ook van door met hen samen te werken of in de rol van toeleverancier."

Jessica van Eijs (D66) ziet meer heil in het aanpakken van de regelgeving die niet in de pas loopt met de snelle ontwikkelingen die de industrie doormaakt. D66 wil 1 miljard euro investeren in onderzoek. Daarbij meldde zij wel dat het belang van fundamenteel onderzoek door overheid en bedrijfsleven samen moet worden opgepakt. Martijn de Kort (PvdA) vindt ook dat er door de overheid meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs en het mkb. Daarnaast benadrukte hij het belang van een goed ecosysteem om het ondernemersklimaat te verbeteren. Hij stelde voor om nationaal industriebeleid te organiseren naar Brabants voorbeeld.

'Leven lang leren'

Tom van der Lee (GroenLinks) wil fors inzetten op het onderwijs in de breedte en wil daar twee keer zoveel budget voor vrijmaken als de PvdA. Arbeid kan wat hem betreft ook goedkoper worden als bijvoorbeeld vervuilende activiteiten in Nederland zwaarder worden belast. Voor de werkgevers in het mkb vindt Wytske de Pater (CDA) het belangrijk dat er aandacht is voor de doorgeschoten regels rond loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer. Zij gaf aan: "De risico’s om mensen nu in vaste dienst te nemen zijn te groot. Ook voor de mkb-bedrijven in de technologische industrie is het belangrijk dat deze risico’s worden weggenomen." Kort en bondig gaf zij drie punten aan die het CDA te bieden heeft voor de industrie: behoud van huidige topsectorenbeleid, beleg de verantwoordelijkheid van een digitale infrastructuur op één plek bij de overheid en zorg dat medewerkers een leven lang kunnen leren.

Na het debat werd de samenvatting gegeven door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "Goed om te horen dat deze kandidaat-Kamerleden het met elkaar eens zijn dat de winst uit innovatie minder moet worden belast.” Ze besloot met een oproep aan de talentvolle kandidaat-Kamerleden: "Blijf goed luisteren naar de ondernemers. Want het is niet de politiek die de banen creëert, dat doen de ondernemers in de industrie."

Bron: FME