Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport meets Brainport in teken van Brainport Nationale Actieagenda

30 november 2017

Brainport meets Brainport, het halfjaarlijkse netwerkevenement voor ambassadeurs in Brainport Eindhoven, trad vrijdag 24 november in de voetsporen van Albert Einstein. Locatie was namelijk het bijzondere gebouw van onderwijsinstelling SintLucas, gebouwd over en rond de historische panden op Strijp – S in Eindhoven. Zowel SintLucas bestuurder Ruud Rabelink als Joep Brouwers, directeur van organisator Brainport Development, refereerden in hun openingswoord graag aan ‘de heilige grond’ waar ‘Einstein vroeger nog gezeten heeft’. Een toepasselijke plek om de aanwezigen bij te praten over de Brainport Nationale Actieagenda; het aanbod van Brainport Eindhoven aan het Rijk om als inventieve hightech regio ook in de toekomst een vooruitstrevende motor voor de Nederlandse economie te blijven. Daarnaast stond deze editie  van Brainport meets Brainport in het teken van het afscheid van Imke Carsouw, de voorgaande directeur van Brainport Development. 

Zes keer in regeerakkoord
De 160 gasten werden kort welkom geheten door Brouwers, die het stokje doorgaf aan gastheer Rabelink. Hij vertelde enorm trots te zijn op zijn organisatie (‘dé vakschool voor creatieve talenten, want creativiteit is het nieuwe kapitaal’) en het memorabele pand waar de school sinds dit jaar huist. “Dit gebouw inspireert. Hier hebben leerlingen, medewerkers en zelfs oud-medewerkers meteen verbinding met de omgeving.” Vervolgens ging hij in op de ongewisse toekomst voor die omgeving: “Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan. We focussen daarom op ontwikkeling van 21st century skills en andere vaardigheden die liggen op het snijvlak van creativiteit en technologie.” Aspecten die ook genoemd worden in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA), waarbij investeringen voor vier pijlers centraal staan: talent, kennis, ondernemerschap en vestigingsklimaat. Burgemeester van Eindhoven, tevens voorzitter van de stichting Brainport, John Jorritsma nam de introductie van dat programmaonderdeel voor zijn rekening en benadrukte dat de ‘snoeiharde’ inspanningen van onder andere wethouder Staf Depla en Imke Carsouw, gedelegeerd opdrachtgevers Brainport Nationale Actieagenda namens Stichting Brainport, al een succesvolle weerslag hadden gekregen in het kersverse regeerakkoord: “Toen een journalist van het Financieel Dagblad me vroeg waarom Amsterdam daarin slechts één keer genoemd werd en Eindhoven zes keer, was het wel duidelijk dat hier bijzondere dingen gebeuren.”

Belangrijkste pijlers
Wat volgens hem niet betekent dat de regio nu tevreden achterover mag leunen. “Het glas is halfvol, nu de andere helft nog. We moeten nog veel gas geven met z’n allen.” Hoe we dat gaan doen, lichtte wethouder Depla aansluitend toe. Maar niet voordat de aanwezige kennis over de BNA nog even getoetst werd via de traditionele Brainport Quiz. Daarna ging hij dieper in op het onderwerp door middel van inhoudelijke toelichtingen per pijler. Over ondernemerschap en vestigingsklimaat werden filmpjes getoond die eerder dit jaar op E52 te zien waren. Voor kennis en talent trok hij wat meer tijd uit, want ‘dit zijn de belangrijkste pijlers voor onze regio’. Daarvoor vroeg Depla dan ook een aantal kartrekkers – tevens leden van de Stichting Brainport - op het podium. Voor talent beet Frans Huijbregts, directeur van de Helmondse Huijbregts Groep, het spits af over het principe van Lerend leven. Hij ging in op vragen als ‘wat vereist Lerend Leven van werkgevers’ en ‘wat is nodig om daar te komen in Brainport Eindhoven’. Zijn conclusie: “Als het ergens kan slagen, dan is het hier dankzij het unieke ecosysteem.” Opvolgend ging Igor van Hooff, voorzitter ROC Ter Aa, in op mbo-onderwijs. Hij sprak over de techniek-as en hybride onderwijs. Aansluitend vroeg Depla naar zijn stelling om het aantal techniek studenten in het mbo te verdubbelen, die volgens Van Hooff valt of staat bij extra middelen uit Den Haag. 

Maatschappelijke uitdagingen
De pijler kennis werd als eerste toegelicht door Arnold Stokking, directeur Industriële Innovatie bij TNO en bestuurslid van de Stichting Brainport. Hij benoemde de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit, veiligheid, gezondheidszorg en voedsel en mogelijke oplossingen daarvoor die in Brainport Eindhoven worden ontwikkeld. Rondom energie wil het Rijk drie thema’s met de regio afstemmen: ‘equipment en componenten maken voor synthetische fuels’, ‘machines voor solar pv dunne film halffabricaten produceren’ (toegepast in bouw of automotive) en ‘meet- en regelsystemen dimensioneren en leveren’ (batterij opslag voor automotive toepassingen). Stokking werd aangevuld door Jan Mengelers, bestuursvoorzitter van de TU/e, die tekst en uitleg gaf over de Eindhoven Engine (waarin kennisinstituten en bedrijven een nieuwe, intensieve manier van samenwerken ontwikkelen) en fotonica; de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica), een innovatieve, energiebesparende technologie waarmee Brainport Eindhoven een wereldwijde voorsprong heeft.  

Afscheid Imke Carsouw
Afsluitend werd officieel afscheid genomen van Imke Carsouw, tot voor kort algemeen directeur van Brainport Development en directeur van de Stichting Brainport. Daarvoor nam John Jorritsma weer het woord en hij benoemde ‘de vele gedaanten’ die Carsouw in haar vijfjarig dienstverband voor de regio met verve inzette. “Imke de verbinder, de persoonlijke Triple Helix, de charmeur en de fixer. Ze kwam in een periode waarin het bestuur zoekende was naar zijn rol voor de regio, een woelige periode waarin, met behulp van verkennersgroepen op de maatschappelijke uitdagingen en keukentafelgesprekken, uiteindelijk gekomen werd tot de nieuwe adaptieve strategie voor de regio: Brainport Next Generation. Ook heeft ze de afgelopen jaren samen met Staf Depla hard gewerkt aan de Brainport Nationale Actieagenda en het bereiken van het huidige succes in het regeerakkoord. Imke, dank voor al je inzet, het ga je goed en met Brainport op je cv kom je vast op een heel goede plek terecht, dus daar zien we jou weer terug. Als ambassadeur van Brainport!” Waarmee ze zich mocht voegen bij al die andere ambassadeurs in de zaal, voor een welverdiende afscheidsborrel. 

Brainport meets Brainport in teken van Brainport Nationale Actieagenda

Brainport meets Brainport in teken van Brainport Nationale Actieagenda