BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

‘Brainport Regio Eindhoven is nieuwe Silicon Valley’

20 september 2012

Brainport Regio Eindhoven is één van de zeven steden en regio’s die door het Amerikaanse magazine Fortune worden genoemd als ‘The best new cities for business innovation’. Deze regio zou volgens het magazine wel eens het nieuwe Silicon Valley kunnen zijn. Als motivatie worden de vorig jaar behaalde titel ‘Slimste regio van de wereld’ en de aanwezigheid van de High Tech Campus Eindhoven genoemd. Al langer bestaat een verbinding tussen toptechnologieregio Brainport en het Amerikaanse Silicon Valley. In het project ‘Brainport in the Valley’ van Brainport Development worden bedrijven ondersteund die overwegen te gaan ondernemen in Silicon Valley.


Lees het artikel en de specifieke pagina over Brainport Regio Eindhoven.

De doelstelling van het project ‘Brainport in the Valley’ is het ondersteunen van ondernemers in hun groeiambitie. Dat kan door het vergroten van hun markt, het zoeken naar kennis voor snellere ontwikkeling van producten, de verkoop van licenties en de financiering van ontwikkeling en productie. Dit leidt tot een groei van het bedrijf en dat is weer goed voor het versterken van het ecosysteem van Brainport Regio Eindhoven.

De Nederlandse bedrijven worden in dit project geïnformeerd over de mogelijkheden van ondernemen in Silicon Valley. De bedrijven die hierin zijn geïnteresseerd, bevinden zich in verschillende stadia maar zijn voorbij de zogenoemde ‘seed-fase’. Het bedrijf is dan klaar met het ontwikkelen van technologieën en prototypes. Het ene bedrijf zoekt een markt voor een product, het andere bedrijf is puur en alleen op zoek naar financiering. Deze ondernemers willen de groeikansen optimaliseren, maatwerk staat daarom voorop.

Cultuurshock

“We willen de Nederlandse ondernemers de verschillen laten zien tussen hier en daar”, vertelt programmamanager Peter Cox van Brainport Development. “Dat is voor sommige ondernemers best een cultuurshock.” Zo zijn Amerikaanse ondernemers volgens Cox bijvoorbeeld veel minder gehecht aan een ontwikkeld product. Ook worden bedrijvencentra in Amerika op een andere manier gebruikt. “In een speciaal bedrijvencentrum voor bedrijven uit de game-industrie worden bijvoorbeeld ook regelmatig lezingen gehouden. Ook krijgen de huurders de wekelijks de kans om te pitchen voor een groep investeerders.”

Matching

In het project ‘Brainport in the Valley’ worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om ondernemers uit de regio inzicht te geven in reële kansen, worden adviesgesprekken gevoerd en vindt er matching plaats met lokale partijen. Tot nu toe werden in het project Brainport in the Valley vier bedrijven uit de regio Brainport gematcht. De ondernemers kunnen in Silicon Valley bijvoorbeeld in contact worden gebracht met het consulaat, universiteiten, ondernemers die de stap al hebben gemaakt en investeerders. Ook zijn er mogelijkheden voor schakelprogramma’s, waarbij ondernemers de kans krijgen om enkele maanden op proef mee te draaien met Amerikaanse ondernemers.