BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Business Growth Circles maken 2e editie NextOEM rond

17 november 2017

‘De kenmerkende dynamiek van scale-ups (bedrijven die de start-up fase voorbij zijn, red.) is heel belangrijk voor de regio’. Met die woorden zet Marc Hendrikse, CEO van NTS-Group en boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en Materialen, zijn ambassadeurschap voor het ondernemersprogramma NextOEM veelzeggende kracht bij. “De cyclus van bedrijfsontwikkeling is doorgaans te vangen in een S-curve. Daarom hebben we binnen Brainport Eindhoven een goede mix van bedrijvigheid nodig, om ervoor te zorgen dat de totaalsom van de regionale cycli altijd op positief staat.” Om die reden vond in 2014 de eerste editie van NextOEM plaats, die dit jaar een vervolg krijgt in aangepaste vorm. “Het principe van dit programma, ondernemers die kennis en ervaring delen, is heel typerend voor ons ecosysteem.”

Business Growth Circles
Hendrikse was drie jaar geleden ook actief betrokken bij de eerste editie van NextOEM vanuit zijn rol binnen het bestuur van Brainport Industries. “We hebben toen gepleit voor extra aanwas van nieuwe OEM’s (Original Equipment Manufacturer, red.), het creëren van de volgende ASML’s eigenlijk”, vertelt hij met een knipoog. “Het bleek dat start-ups moeite hebben met de overgang naar scale-up. Dus daarbij willen we bedrijven ondersteunen, om de kans op succes voor hen zo hoog mogelijk te maken.” Vanuit die gedachte ontstond het programma NextOEM, dat verder werd uitgewerkt door  de programmamanager Eugene Kaerts. “Aan die eerste ronde deden zes scale-up bedrijven mee, het was een intensief programma. Afgelopen voorjaar hebben we daarom samen met Brainport Development een nieuwe versie ontwikkeld waarin de ondernemers meer van elkaar leren en ook specifieke ondernemersvaardigheden ontwikkelen.” Zo is Gerard Dekkers, psycholoog, coach en ondernemer aangehaakt als mede initiatiefnemer. “Een van de programma’s die ik vanuit mijn bedrijf aanbied, gaat over leren van elkaars ervaringen. Zodoende raakte ik met Brainport Development in gesprek over de verbinding van kennis en expertise die deze regio rijk is en zo is de koppeling met Eugene en NextOEM ontstaan.”

Ondernemersscan
De samenwerking tussen Brainport Development, Kaerts en Dekkers resulteert in de kick off van het NextOEM Business Growth Circles initiatief op 14 december. “Wat deze versie van NextOEM echt onderscheidend maakt, is dat de ontwikkeling van de onderneming een-op-een gecombineerd wordt met de ontwikkeling van de ondernemer, de CEO, in kwestie”, legt Dekkers uit. “Het doel is om groei van het bedrijf te realiseren, maar heeft de betreffende ondernemer daar wel de benodigde vaardigheden voor? Dat brengen we onder andere met behulp van een ondernemersscan in kaart. “Via de scan testen we de ondernemersvaardigheden en die koppelen we aan de doelstelling van de ondernemer voor zijn bedrijf. Welke spullen ontbreken nog in iemands persoonlijke gereedschapskist? Het belang van de persoon wordt vaak onderschat als het om bedrijfsontwikkeling gaat”, aldus Kaerts. 

Intervisie in cirkels
Daarnaast leren de ondernemers in de nieuwe opzet van collega ondernemers door middel van intervisie in cirkels van zes tot tien ondernemers;  de ‘Business Growth Circels’. Waar nodig wordt dit versterkt met input van deskundigen. Deelnemers aan de Business Growth Circels worden ook direct lid van de NextOEM vereniging. “Voor een groeifase van een onderneming zijn andere vaardigheden nodig dan voor de opstartfase”, vervolgt Dekkers. “Ondernemers zijn in de regel juist goed in nieuwe ideeën tot wasdom brengen, maar na die fase is vooral leiderschap nodig om een bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Dat past niet altijd en geldschieters kunnen daarom aarzelen om te investeren in zo’n bedrijf. Een oplossing kan zijn om andere mensen in te schakelen voor de aanvullende kwaliteiten, maar delegeren is ook niet aan iedereen besteed. Groeien betekent echter wel vaak uitbesteden, dus dat moet geen belemmering worden.”

Bekwaamheid en sparren met andere ondernemers
Daar kan een van de deelnemers van de vorige editie, directeur-eigenaar Benno Beuting van Cordis Automation, over meepraten. “Toen ik aan het programma meedeed, was mijn bedrijf veranderd van een projectorganisatie naar een productorganisatie. Waar we voorheen in opdracht softwarekwesties oppakten voor bedrijven, maken we nu een tool om voor de besturing van machines en systemen op basis van Model-Based Engineering software te ontwikkelen. Handmatig de code typen is daarmee niet meer nodig. Uit de hiermee gemaakte ontwerpspecificatie wordt de code automatisch en foutloos gegenereerd. De focus van software ontwikkeling wordt hiermee gelegd op het ontwerp, niet meer op het coderen.” Maar het verkopen van een product vergt een andere ondernemende aanpak dan het aanbieden van services, ervaarde Beuting. “Dus het bedrijf moest volledig veranderen. We moesten ons bezighouden met zaken als de markt, licenties, trainingen, services, nieuw personeel, etc. Ik ben zelf technisch opgeleid als ingenieur, heb geen MBA  en ook geen tijd om dat te halen. Net op dat moment kwam NetxOEM voorbij. Alleen al het bewustzijn dat ik daaruit haalde over het belang van bekwaamheid in al die bedrijfskundige aspecten was super waardevol. Dat ik vervolgens daarover kon sparren met andere ondernemers, die hun eigen ervaring hadden in die verschillende fases, heeft me veel relevante kennis opgeleverd. Dus het was absoluut een goede investering.” 

Uitdagingen
De komende editie gaat Geert Berkvens, CEO van ‎MyHomeServices, aan de slag met het programma. “Ik heb altijd gezegd dat ik staat ben om een bedrijf op te bouwen, niet om het uit te breiden als het eenmaal gaat lopen. Dat weet ik van mezelf. Vooral omdat ik het lastig vind om grote financiers binnen te halen en dat is wel nodig inmiddels. Voor onze geautomatiseerde customer journey producten ondersteund door Augmented Reality hebben we nu een mooi klantenlijstje, maar managing van de cashflow blijft daarbij achter. De zaak zit dus echt in de scale-up fase, terwijl ik me soms nog een start-up voel. Daarom wil ik graag andere ondernemers ontmoeten die tegen dezelfde problemen zijn aangelopen, om samen oplossingen te vergelijken. En om me een spiegel voor te houden. Liefst zo recht voor z’n raap mogelijk.” De keuze voor NextOEM kwam voort uit Berkvens’ contacten binnen Next Move, het kennisplatform voor ondernemers met groeiplannen in Brainport Eindhoven. “Want als ik het hier uit de regio kan halen, waarom zou ik dan verder kijken?”

Toekomst
Mede initiatiefnemer van het programma is Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij voor de regio. Piet van de Wielen, programmamanager Business: “Onze organisatie jaagt initiatieven aan die bij kunnen dragen aan meer innovatie en betere ontwikkeling van starters, groeiers en mkb’ers. Een van de uitdagingen voor ondernemers is persoonlijke ontwikkeling. Ervaring leert dat ze het meest gebaat zijn bij interactie met andere ondernemers die eerder of tegelijk persoonlijke groeiuitdagingen hebben. NextOEM biedt met intervisietechnieken oplossingen voor de persoonlijke uitdagingen en zorgt daarnaast voor groeicirkels waar men elkaar in kan blijven vinden, om de uitdagingen voor de toekomst te tackelen. Betere ondernemers zorgen immers voor een krachtiger ecosysteem.”

Business Growth Circles maken 2e editie NextOEM rond