BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Met Trade & Innovate NL samen sterker in de wereld

22 januari 2018

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Maandag 22 januari ondertekenden ze, onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het convenant ‘Trade & Innovate NL’. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Belang Trade & Innovate NL
Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse verdienvermogen voor 32% gebaseerd is op export. Tegelijkertijd is de wereld om Nederland heen onstuimiger dan ooit, met grote uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, voedselzekerheid, gezondheid en duurzaam energiegebruik. Nederland kan door zijn goede innovatieklimaat, de wereldwijd toonaangevende topsectoren en zijn kracht door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leidende posities pakken bij het oplossen van deze uitdagingen.

De publieke partijen die het convenant ondertekenden, realiseren zich dat ze samen meer kunnen bereiken dan ieder apart. Enerzijds omdat de buitenlandse vraag in toenemende mate vraagt om het bieden van integrale, kant-en-klare oplossingen, en anderzijds omdat Nederland op wereldschaal moet concurreren met grote economieën met omvangrijke handelsbevorderende pakketten. 

Minister Kaag: ‘De concurrentie met opkomende economieën neemt toe. Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen, zullen we de handen ineen moeten slaan: publiek en privaat. Het is goed dat we hier vandaag weer een belangrijke stap in zetten met de ondertekening van het convenant tussen publieke partijen – rijk en regio – dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Trade & Innovate NL.’
 
Systematische aanpak op het vlak van handel en innovatie
Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport John Jorritsma: “Heftige concurrentie in de wereld dwingt ons om handelsbevordering en samenwerking op het gebied van innovatie systematisch aan te pakken. Laten we één strategie volgen voor internationaal ondernemen en zorg voor één swingende publiek-private samenwerking.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trade & Innovate NL is een initiatief van de volgende publieke organisaties: Amsterdam inbusiness, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (OostNL), Rotterdam Partners en RVO.nl, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.