BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Creative Lab Brainport helpt bedrijven met design

20 januari 2016


Het Creative Lab Brainport is bezig met de laatste voorbereidingen. De aanvraag voor een nieuw, centrum voor innovatief vakmanschap gaat eind januari de deur uit naar het ministerie van OCW. Voor het bedrijfsleven in Brainport is er nog een mogelijkheid om aan te haken bij deze bijzondere broedplaats voor creatieve studenten die in september opent. Het Creative Lab Brainport richt zich namelijk op slimme oplossingen voor designproblemen van bedrijven. Ruim tien ondernemingen hebben al ingetekend.

De mbo-school SintLucas wil, samen met Baltan Laboratories en Brainport Development, een extra dimensie geven aan de topsector design in Brainport. Excellente studenten van alle niveaus kunnen straks via het Creative Lab Brainport (CLB) deelnemen aan projecten die door bedrijven worden aangevraagd. Het CLB krijgt onderdak bij SintLucas maar zal zich ook ontvouwen bij de deelnemende bedrijven. Penvoerder van het project is Igor van Hooff, voorzitter van het College van Bestuur van het SintLucas.

Imago
De studenten van het CLB gaan zich vooral richten op het ontwerp van industriële producten. Vanuit het bedrijfsleven en door creatieve instellingen in Brabant en Limburg zijn al ruim tien aanvragen binnen. Zo ligt er een verzoek van Vencomatic Group in Eersel. Het bedrijf maakt weliswaar diervriendelijke machines rondom kippen en eieren maar wil met enkele aanpassingen en een imagocampagne meer maatschappelijke acceptatie verwerven.

Ook Vogel’s Products in Eindhoven doet mee. Het bedrijf produceert bevestigings- en ondersteuningssystemen voor audiovisuele & multimedia-apparatuur. De onderneming zoekt naar nieuwe ontwerpen en manieren van bediening die niet gebaseerd zijn op louter industrieel oogpunt, maar zich sterk richten op het gebruik door mensen.

Budget
Als de aanvraag rond is, zal het ministerie van OCW komende vier jaar een derde van het totale budget financieren. Bedrijven die instappen, tekenen een contract voor vier jaar. Ze moeten zelf tachtig uur inzet per jaar garanderen en betalen naargelang hun omvang. Een bedrijf tot 10 medewerkers legt jaarlijks 1000 euro bij, tussen 10 en 250 medewerkers wordt dat 2500 euro en een onderneming met meer dan 250 medewerkers betaalt jaarlijks 5000 euro. Dankzij een donatie van GrafiVisie en branchevereniging KGVO hoeft de grafische sector alleen rekening te houden met de 80-urenregeling.

Bijdrage
Ondernemingen die na het akkoord met OCW aanhaken, moeten rekening houden met een wat hogere bijdrage, omdat het ministerie uitgaat van de aanvraag die eind januari wordt verstuurd. Snel aanmelden is dus noodzakelijk om volop te profiteren van de financiële steun van OCW. Dat kan bij: h.vanoers@brainportdevelopment.nl

Igor van Hooff, voorzitter van het College van Bestuur van het SintLucas