Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

​Creative Lab Brainport krijgt groen licht

23 mei 2016Het Creative Lab Brainport kan aan de slag. De aanvraag voor het nieuwe centrum voor innovatief vakmanschap is door het ministerie van OCW op 23 mei goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor creatieve studenten om als deel van hun opleiding slimme oplossingen te bedenken voor designproblemen van bedrijven. Al veertien ondernemingen hebben al ingetekend om samen te werken met het nieuwe onderwijsplatform. Het Creative Lab Brainport moet als unieke broedplaats een extra dimensie geven aan de topsector design in Brainport.

De mbo-school SintLucas is kartrekker van het Creative Lab Brainport (CLB), met medewerking van Baltan Laboratories, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool en Brainport Development. Excellente studenten van alle niveaus (mbo-hbo-wo) kunnen straks via het CLB deelnemen aan projecten die door bedrijven worden aangevraagd. Het CLB krijgt onderdak bij SintLucas maar zal zich ook ontplooien bij de deelnemende bedrijven.

Imago

De studenten van het CLB gaan zich vooral richten op het ontwerp van industriële producten. Vanuit het bedrijfsleven in Brabant en Limburg zijn al veertien aanvragen binnen. In één geval is het eerste project al in gang gezet. Het gaat om Vencomatic Group in Eersel. Het bedrijf maakt weliswaar diervriendelijke machines voor het uitbroeden van eieren en kippenboerderijen maar wil met enkele aanpassingen en een imagocampagne meer maatschappelijke acceptatie verwerven. Een groep studenten en een ervaren designer van Baltan Laboratories zijn intussen een onderzoek gestart.

Portfolio

Een van die studenten is Daan Beerkens. Hij vindt het een verrijkende ervaring om in de praktijk aan een opdracht van Vencomatic te werken. ¨ In tegenstelling tot stages waarin je beperkt wordt tot triviale opdrachten, heb je nu als student werkelijk invloed op de strategie van grote organisaties of bedrijven. Je hebt direct contact met je eigen klant, dat is erg gaaf. Het is een hoogwaardige aanvulling op je portfolio, een inspiratie en een mooi referentiepunt voor je toekomst. Ik beveel het alle studenten aan om deel te nemen aan Creative Lab Brainport.¨

Ondernemende studenten

Koen Snoeckx, directeur Baltan Laboratories: “Creative Lab Brainport past naadloos in de visie van Baltan Laboratories om uiteenlopende disciplines aan elkaar te verbinden rond conceptuele vraagstukken en maatschappelijk relevante thema’s. Er bestaat behoefte onder bedrijven om meer gebruik te maken van de kennis van onderwijsinstellingen. Het CLB voorziet in deze dienstverlening en leidt ondernemende studenten op die na hun studie direct klaar zijn voor de arbeidsmarkt.”

Tweede quote:

Hans van Oers, projectmanager van het Creative lab Brainport: ¨Studenten denken vaak ´out-of-the-box´ en stellen veel verrassende vragen. Wij verwachten vernieuwende oplossingen en innovatieve ideeën door multidisciplinaire teams van studenten op alle niveaus van het mbo en hbo. Bovendien kunnen bedrijven in de maakindustrie zo al vroeg ontwerptalenten spotten.¨

Budget

Het ministerie van OCW zal komende vier jaar een derde van het totale budget financieren. De bedrijven die zich al hebben gemeld, tekenen een contract voor vier jaar. Ze moeten zelf tachtig uur inzet per jaar garanderen en betalen naargelang hun omvang. Een bedrijf tot 10 medewerkers legt jaarlijks 1000 euro bij, tussen 10 en 250 medewerkers wordt dat 2500 euro en een onderneming met meer dan 250 medewerkers betaalt jaarlijks 5000 euro. Dankzij een donatie van GrafiVisie en branchevereniging KGVO hoeft de grafische sector alleen rekening te houden met de 80-urenregeling. Bedrijven die nu intekenen, moeten rekening houden met een wat hogere bijdrage, omdat het ministerie haar budget heeft gebaseerd op de aanvraag die eind januari is ingediend.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Hans van Oers
Projectmanager