BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Creative Lab zoekt studenten met innovatieve oplossingen

23 juni 2017


In een razendsnel veranderende wereld is het van belang om te blijven innoveren. Hoe kunnen we slimmer produceren, minder fouten maken en meer servicegericht zijn? Dit zijn vragen waar bedrijven en studenten binnen Creative Lab Brainport creatieve oplossingen voor bedenken.

Sleutelrol voor docenten en scouts
Creative Lab heeft diverse lopende projecten, maar is op zoek naar meer studenten. Onlangs is onderzoek gedaan naar de wijze waarop studenten gemobiliseerd kunnen worden tot actieve deelname. De belangrijkste conclusie was: benader studenten meer persoonlijk! Om deze reden wordt op woensdag 5 juli een bijeenkomst georganiseerd waar docenten/scouts betrokken worden in het benaderen van de studenten voor de projecten. Mocht je geïnteresseerd zijn, meld je aan via h.vanoers@brainportdevelopment.nl (vermeld je naam en mailadres) vóór vrijdag 30 juni.

Creative Lab Brainport is een netwerk waarin studenten en bedrijven elkaar ontmoeten, inspireren en samenwerking aangaan. Samen worden innovatieve oplossingen gecreëerd voor de (maak)industrie. Binnen Creative Lab werken getalenteerde studenten (mbo en hbo) in multidisciplinaire teams om praktijkervaring op te doen in het bedrijfsleven. Creatief vakmanschap, design en hightech komen in Creative Lab Brainport samen. www.creativelabbrainport.nl

Het Creative Lab Brainport is een initiatief ontwikkeld door SintLucas in samenwerking met partners Fontys Hogescholen, Baltan Laboratories en Brainport Development.