BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

De nationale verbindende rol voor StartupDelta

01 januari 2015

Op 1 januari 2015 accepteerde voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes de uitdaging om leiding te geven aan een nieuw landelijk initiatief genaamd StartupDelta. In de afsluitende speech legt zij uit wat er moet veranderen om meer interesse van buitenlandse investeerders te wekken.

“Ik maak geen geheim van het feit dat ik ongeduldig ben. In de komende 18 maanden wil ik zien dat meer mensen de daad bij het woord voegen, omdat meer steden, regios en landen in Europa aandacht beginnen te schenken aan startups. Er zijn echter nog niet veel landen die al speciale programma’s opgezet hebben om buitenlandse investeerders zoals venture capital en angel investors te trekken. Beide zijn uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van een actief ecosysteem voor startups. Maar wellicht is de belangrijkste stap dat regionale en nationale initiatieven input en feedback zouden moeten vragen aan buitenlandse investeerders. Zij moeten dit veel vaker doen dan nu gebeurd. In principe is dit niet veel anders dan wat goede startups nu al doen.”

StartupDelta is complementair aan wat er al bereikt is
“Nederland moet de krachten bundelen, beter gebruik maken van de middelen die er al zijn en nieuwe middelen creëren waar nodig. Daarnaast moeten we ook de managers van belangrijke fondsen opleiden over de financieringscyclus die nodig is voor startups.”

Kroes zou graag een Ventures Academy zien en meent dat haar team het voortouw kan nemen bij de realisatie van deze Academy. “Ik ben hier om de duidelijk boodschap uit te dragen dat Nederland haar krachten heeft gebundeld en klaar is om actief zaken te doen met de rest van de wereld! Door de meer dan 10 Nederlandse tech-ecosystemen die zich in dit kleine land bevinden, met elkaar te verbinden, speelt StartupDelta een actieve rol bij het vormen van het grootste startup-ecosysteem in Europa. “We streven er naar de mondiale verbondenheid van Nederland te versterken en in lijn te brengen met andere top ecosystemen in de wereld. Ik ben er van overtuigd dat deze aanpak ervoor zorgt dat Nederland in een adem met ecosystemen als Londen en Berlijn genoemd zal worden. Ons doel is om de top 3 te behalen.”

“StartupDelta is een belangrijke hub in het Europese ecosysteem. Het biedt een uitstekend ondernemingsklimaat for Europese en niet-Europese investeerders en startups hier aan de ‘Westkust van Europa’. Sinds begin januari 2015 heeft Nederland een speciaal Startup-visum voor startup-oprichters van landen buiten de Europese Unie. Dit is slechts een van de stappen om Nederland meer startup-vriendelijk te maken; de VS heeft een dergelijk visum niet. Maar er moeten meerdere stappen als deze genomen worden.”

“Tijdens mijn verschillende reizen over de wereld, heb ik gezien dat de beschikbaarheid van kapitaal voor startups een belangrijk probleem is, legt Kroes uit. “Het kan een idee van wereldklasse maken of breken.”

“Voor andere kapitaalintensieve sectoren, zoals High-Tech, is het belangrijk dat de landen in Europa samen werken om grotere fondsen te creeëren. Het Startup Europe-programma, waartoe ik het initiatief genomen heb toen ik nog bij de Europese Commissie was, heeft Europa geholpen meer startup-minded te worden. Nu is het echter belangrijk om het startup-beleid uit te breiden naar ‘scale-ups’. Vice President van de Europese Commissie Ansip zal dit voortzetten en ik kijk uit naar onze samenwerking om het daadwerkelijk mogelijk te maken. Het Juncker plan is ook een stap in de goede richting om grotere fondsen te creeëren.”

Op 1 januari 2015 accepteerde voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes de uitdaging om leiding te geven aan een nieuw landelijk initiatief genaamd StartupDelta. In de afsluitende speech legt zij uit wat er moet veranderen om meer interesse van buitenlandse investeerders te wekken.

“Ik maak geen geheim van het feit dat ik ongeduldig ben. In de komende 18 maanden wil ik zien dat meer mensen de daad bij het woord voegen, omdat meer steden, regios en landen in Europa aandacht beginnen te schenken aan startups. Er zijn echter nog niet veel landen die al speciale programma’s opgezet hebben om buitenlandse investeerders zoals venture capital en angel investors te trekken. Beide zijn uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van een actief ecosysteem voor startups. Maar wellicht is de belangrijkste stap dat regionale en nationale initiatieven input en feedback zouden moeten vragen aan buitenlandse investeerders. Zij moeten dit veel vaker doen dan nu gebeurd. In principe is dit niet veel anders dan wat goede startups nu al doen.”