BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

"Deze regio is een schoolvoorbeeld"

12 oktober 2017

Afgelopen dinsdag is de tiende editie van de Brainport Monitor gepresenteerd. Traditioneel het moment om stil te staan bij de economische cijfers van de regio. Sprekers, waaronder burgemeester Jorritsma, gingen in op de betekenis van die cijfers. En natuurlijk was er een eerste reactie op het regeerakkoord van Rutte III. 

De Brainport Monitor viert dit jaar een jubileum. Al tien jaar biedt de monitor cijfers en achtergronden over innovatie, arbeidsmarkt, bedrijfsleven, vestigingsklimaat en leefomgeving van Brainport Eindhoven. Facts en figures die helpen om het economische belang van deze regio voor Nederland te duiden. Cijfers ook die cruciaal zijn voor de onderbouwing van de Brainport Nationale Actieagenda. 

Monitor
De monitor besteedt dit jaar aandacht aan de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. In die tien jaar scoort de regio een jaarlijkse gemiddelde economische groei van 2,5%, tegenover het landelijke gemiddelde van 1,1%. Brainport Eindhoven heeft met zijn hightech industrie dus een spilfunctie in de Nederlandse economie, licht burgemeester Jorritsma toe - die 's ochtends vroeg al op de gong van de Amsterdamse beurs had geslagen ter ere van tien jaar Brainport Monitor.

Joep Brouwers, adjunct directeur Brainport Development, vat de resultaten van de 10e monitor als volgt samen. 

Bijzonder goed zijn de volgende drie punten:
• De arbeidsproductiviteit van de industrie in Brainport is aanzienlijk hoger dan in Nederland.
• Vergeleken met andere regio’s in Nederland investeert het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven veruit het meeste in R&D. 
• Brainport Eindhoven is de derde grootste exportregio van Nederland.

Aansluitend somt Brouwers drie aandachtspunten op:
• Het aantal snel groeiende bedrijven in Brainport Eindhoven stijgt, maar minder snel dan nationaal. Dit soort bedrijven zijn wel cruciaal voor de toekomst van het ecosysteem.
• Voor verdere groei is het aantrekken van internationaal talent van groot belang. Een bedrijf als ASML groeit alleen al met 150 mensen per maand. Die kunnen niet allemaal uit de regio, of zelfs uit Nederland, worden gehaald.
• Een aantrekkelijker woon-werkklimaat is hard nodig om meer ‘knappe koppen’ en ‘gouden handjes’ naar deze regio te trekken.

Casestudie Brainport Eindhoven
Daarna neemt Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving het woord. Raspe is hoofdauteur van een nog te verschijnen rapport over de vraag in hoeverre overheidsbeleid een rol speelt in de groei van steden en regio’s. Raspe bestudeerde daarvoor zes gebieden in Europa. Brainport Eindhoven was een van de casestudies. De conclusie die de onderzoeker alvast deelt met de zaal is helder: actief overheidsbeleid speelt een belangrijke rol in de groei van een regio. 

De auteur noemt Brainport Eindhoven als schoolvoorbeeld van hoe de triple helix aanpak, de samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, leidt tot economische successen. 

Raspe herkent het aandachtspunt uit de monitor als het gaat om het belang van een goed leefklimaat. Een plek waar mensen graag wonen en die goed bereikbaar is, is noodzakelijk om de concurrentie met hightech steden als Stockholm en München aan te kunnen. Local buzz en global pipelines zijn cruciaal, vat Raspe het samen. 

Binnenkort meer over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving op brainport.nl.

Op naar de volgende tien..

Yordi Dam van LocalFocus sluit de bijeenkomst af met een wervend verhaal over het belang en het gebruik van data. Zijn bedrijf werd in 2013 opgericht en maakt tools om journalistieke verhalen te vertellen met datavisualisaties. 

Met een toast komt er een einde aan een belangrijke dag voor Brainport Eindhoven: een monitor met mooie cijfers en een regeerakkoord dat de bijzondere positie van de regio benoemt.

De Brainport Monitor is hier te lezen.