BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

DITSS test nieuwe serious game tijdens Dutch Technology Week

03 april 2017

Ruim driehonderd mensen heeft stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) nodig om tijdens de Dutch Technology Week (DTW) een nieuwe serious game uit te proberen. Dat is dan ook een van de redenen om weer aan te haken bij het event, vertelt directeur Leon Verver. “Het is een ideaal event om de benodigde hoeveelheid testers ten behoeve van project Trillion te bereiken. Bovendien hebben we een mooie locatie op het Ketelhuisplein, waar we hopelijk ook een politiewagen neer kunnen zetten als blikvanger.”

Interactie
De serious game van DITSS heeft betrekking op een digitaal platform (door middel van apps) waar de samenwerking, communicatie en (uiteindelijk) de band tussen politie en burgers geïntensiveerd kan worden. “Dat willen we bevorderen door het delen van preventieve signalen en informatie over ongelukken, misdrijven, onrust en andere veiligheidskwesties”, legt Verver uit. “Het gaat vooral om interactie, dat willen we versterken met onze game. En die interactie kunnen we juist heel goed bewerkstelligen tijdens de DTW, waarbij de verbinding met het publiek voorop staat.” Volgens hem zou technologie daarom ook steeds meer vanuit maatschappelijke relevantie uitgelicht moeten worden naar een bredere doelgroep, zodat de meerwaarde in het dagelijks leven duidelijker is. “Meer focus en aansluiting op thema’s die mensen kennen, zorgt ervoor dat ze minder sceptisch tegenover technologie staan. Die what’s in it for me-factor is heel belangrijk om technologie toegankelijker te maken.”

Verbinding
Dat past goed bij een van de doelstellingen van DITSS; winst voor de samenleving door middel van innovatieve oplossingen die bijdragen aan een prettige, onbezorgde en veilige maatschappij. Daarnaast zet DITSS, als onafhankelijke stichting, zich in voor winst voor bedrijvigheid en winst in kennisgroei. Voor het realiseren van die doelstellingen werkt de stichting intensief samen met overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. “We brengen innovatie, kennis en het bedrijfsleven bij elkaar om gezamenlijk veiligheidsvraagstukken op te lossen”, vat Verver het samen. “Binnen dat samenwerkingsverband onderzoeken we technologische, toepasbare en sociaal vernieuwende oplossingen. En, ook een belangrijk speerpunt voor ons, we leggen verbindingen tussen verschillende partijen”, aldus Verver. Wat tevens een extra reden is om actief deel te nemen aan de DTW: “Daar komen we ook in contact met interessante partijen én interessante mogelijkheden. Het is een van de manieren om ideeën uit de markt te halen. We kunnen er proeven van andere, nieuwe technologische toepassingen.”

Gebruiker centraal
Nu stichting DITSS vijf jaar bestaat, heeft de organisatie zijn focus nog scherper benoemd in vier concrete punten: Smart Intelligence, Smart City Concepts, Smart Forensics en Smart Mobility. “Een programma dat beantwoordt aan de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en spanningen, zoals de veranderde sociale interactie en de effecten daarvan op de persoonlijke levenssfeer en identiteit”, aldus Verver. Die focuspunten worden samen met partners uitgediept en vertaald naar concrete veiligheidsproblemen en –oplossingen. “Zo krijgen we een scherp beeld van wat er nodig is en hoe we daar technologie op toe kunnen passen. Essentieel aspect is dat de gebruiker van die technologie centraal staat. De uiteindelijke oplossing moet zo laagdrempelig mogelijk zijn”, besluit Verver.