BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Economisch samenwerkingsverband tussen Brainport en Waterloo, Canada

29 mei 2015


Brainport Regio Eindhoven intensiveert haar samenwerkingsverband met de Canadese Waterlooregio Canadian Technology Triangle. Beide regio’s willen profiteren van elkaars kennis en aanpak en de mogelijkheden tot markttoegang in Europa en de Verenigde Staten. Er bestaan al veel banden tussen beide regio’s. Deze nieuwe samenwerking moet de relaties verstevigen om internationale economische ontwikkeling tussen beide regio's te bevorderen. Die afspraak is gemaakt tijdens de economische missie onder leiding van burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven naar Waterloo. Ook op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt heeft Brainport in Canada afspraken gemaakt over het ontwikkelen en aantrekken van meer technologisch toptalent.

Het ecosysteem in Waterloo kent opmerkelijk veel overeenkomsten met Brainport. Zo is er een hoge dichtheid aan hightechbedrijven en gerenommeerde onderzoeksinstituten. Ook de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft veel weg van het netwerk dat in en om Eindhoven is opgebouwd. De Waterloo regio heeft een uitstekende reputatie op het gebied van ICT, automotive, high-tech systems en agriculture. Beide regio’s staan op nr. 1 en 2 wereldwijd op het gebied van patentverwerving.

De samenwerking is bekrachtigd met een Memorandum of Understanding, getekend onder toeziend oog van koning Willem-Alexander, die op dit moment een staatsbezoek brengt aan Canada. De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel, tevens voorzitter van Stichting Brainport: "Door deze samenwerking zijn we in staat om heel gericht bedrijven over en weer aan elkaar te koppelen, en de behoefte van bedrijven in te vullen. Met collega-bedrijven, maar ook met kennisinstellingen en overheden. Liever vijf bedrijven met resultaten, dan 50 bedrijven die meereizen op een economische missie met een ongewis resultaat."

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn tijdens de economische missie stappen gezet. Het Perimeter Institute (PI), het grootste onderzoeksinstituut ter wereld op het gebied van theoretische natuurkunde, zet haar deuren open voor natuurkundeleraren van middelbare scholen in de Brainportregio. Geselecteerde leraren krijgen een uitnodiging om mee te doen aan het teachersprogramme Einsteinplus, dat het instituut elke zomer organiseert. Op termijn zal dit programma ook in Brainport worden uitgevoerd.

Het PI loopt voorop met het integreren van technologie in het onderwijs en hoe je dat vorm geeft (www.perimeterinstitute.ca). Deze stap is vooral voordelig voor de zogeheten ‘Brainportscholen’, die met omgevingsgericht onderwijs leerlingen een onderzoekende en ondernemende houding aanleren. Door lesstof toe te passen op situaties in het bedrijfsleven, wordt school relevanter voor leerlingen, die daarmee 21st century skills aanleren, zoals probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid en creatief-kritisch denken (www.brainport.nl/leren/draagvlak-voor-brainport-school). Daarnaast gaat het PI samen met Brainport in Eindhoven een hub vestigen waar wereldwijde technologische toptalenten een summercourse kunnen volgen. Ook dit versterkt de economische ontwikkeling van Brainport.

Rob van Gijzel is blij dat het vooraanstaande Perimeter Institute in zee wil gaan met Brainport: “Deze samenwerking geeft beide regio's een impuls om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te omarmen."