BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Eerste successen geboekt voor Brainport Nationale Actieagenda met aanpak regionale infrastructuur

22 december 2017

Krap acht maanden na de overhandiging van het regionale aanbod voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) aan het nieuwe kabinet zijn de eerste verzilverde investeringen een feit. Tijdens het BO MIRT (het jaarlijkse overleg tussen de bewindslieden van Infrastructuur & Waterstaat en bestuurders uit Noord-Brabant en Limburg) werden begin december concrete financiële afspraken gemaakt tussen Rijk, provincie en regio die stevig bijdragen aan de doelstellingen en ambities uit de BNA en zorgen voor verbetering van de infrastructuur in Zuid-Nederland. Daarmee kunnen de komende jaren belangrijke aandachtspunten in de BNA betreffende het vestigingsklimaat aangepakt worden. In totaal investeren Rijk en regio ruim €550 miljoen in het bereikbaar houden van de twee zuidelijke provincies.

Internationale knoop XL
Het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven is een van de domeinen waarvoor de regio in de BNA extra investeringen vraagt van het kabinet. Door het verbeteren van de (internationale) bereikbaarheid en de ontsluiting van toplocaties kan het arbeidsmarktbereik groeien van een naar twee miljoen mensen. Dat is goed voor het concurrentievermogen van bedrijven en voor de baankansen van inwoners van een groot deel van Nederland. Topprioriteit is een snelle en directe intercity Zuidelijke Randstad–Eindhoven–Düsseldorf/Keulen. Daarom is tijdens het BO MIRT door zowel het Rijk als de regio de ambitie uitgesproken om het station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot ‘internationale knoop XL’; door te investeren in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en in stedelijke ontwikkeling.

Startkapitaal
Rijk en regio reserveren daarvoor samen een startkapitaal van €20 miljoen waarvoor onder andere kleinschalige maatregelen genomen worden voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf. Hierdoor komt de IC naar Düsseldorf en aansluiting op HSL netwerk van Duitsland binnen handbereik via een gezamenlijke aanbesteding vanuit Duitsland. Dat kan in 2025 al het geval zijn, is de inschatting op het ministerie. Verder moet station Eindhoven een vierde perron krijgen, zodat er veel meer en ook langere treinen kunnen stoppen. Een tweede in- en uitgang voor het station, ter hoogte van de Dommel, voor een betere en snellere verbinding met de TU/e staat ook op het wensenlijstje. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Woensel (HOV-3) en de fietsenkelder aan Stationsplein-Zuid.

Staf Depla, wethouder van Werk, Economie en Beroepsonderwijs in Eindhoven en gedelegeerd opdrachtgever Brainport Nationale Actieagenda namens Stichting Brainport: “Met het commitment van het Rijk en de provincie wordt Eindhoven hét schakelpunt voor heel Zuid-Nederland. En terecht, want het station wordt de snelle overstaplocatie voor alle reizigers die internationaal, nationaal of regionaal  het vliegtuig, de trein, bus of fiets pakken. Maar het gaat niet alleen om het station, maar om het hart van de stad waar een groeiende groep mensen graag wil wonen en verblijven. De aanpak van het hele stationsgebied is al gestart en wordt echt het visitekaartje van Brainport Eindhoven. Over een paar jaar kom je in Eindhoven aan en denk je echt wauw, 哇! , wow of نجاح باهر.”

Strak pakket
Een andere uitkomst van het BO MIRT overleg is de toezegging van het Rijk om de planvorming te starten voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2x3 rijstroken. Ook komt er een verkenning naar verbreding van de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch als langetermijnoplossing voor de dagelijkse fileproblemen. Gedeputeerde van de provincie Christophe van der Maat: “De nieuwe minister en staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat hebben scherp in de gaten dat het voor Nederland van groot belang is dat Noord-Brabant goed bereikbaar blijft. Uit analyses van het Rijk blijkt dat we hier in 2030 echt een paar grote knelpunten hebben. Om dat te voorkomen hebben we als regio een strak pakket met wensen en mogelijkheden aan de bewindslieden voorgelegd en daarbij het aanbod gedaan om hierin door een gezamenlijke aanpak en gepaste cofinanciering het effect te vergroten. Dat heeft geresulteerd in concrete afspraken en toezeggingen voor flinke investeringen.”

Quick-wins
Voor de A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch is afgesproken dat het Rijk en de regio in de periode 2018 – 2020 een pakket van quick-win maatregelen inzetten. Dit pakket bestaat onder andere uit kleine infrastructurele maatregelen aan het onderliggend wegennet, het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, bus en auto en het verbeteren van fietsmogelijkheden. Voor dit pakket reserveren Rijk en regio samen €45,9 miljoen waarvan het rijk €18,3 miljoen en de regionale partners €27,6 miljoen voor hun rekening nemen. “Deze quick-wins zijn niet afdoende om de verkeersdoorstroming op de lange termijn te kunnen garanderen. Daarom ben ik blij dat de minister heeft toegezegd om ook te starten met het onderzoek naar de verdere verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Voor de uitvoering hiervan reserveert het ministerie €430 miljoen. Daarmee hebben we dus de garantie dat deze belangrijke Noord-Zuid-as aangepakt wordt,” aldus Van der Maat. Voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg, in combinatie met slimme oplossingen en innovaties, is circa €70 miljoen nodig. Van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor 1/3 in het mandje legt met een maximum van €20 miljoen. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het Rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing kan nemen voor een oplossing op de A58.”

Overige afspraken
Naast deze concrete afspraken voor aanpak van grote knelpunten en realisatie van gezamenlijke ambities, zoals beschreven in de BNA, is nog een groot aantal andere onderwerpen besproken. Voor Brainport Eindhoven betreft dat bijvoorbeeld een proces dat het Rijk start om te komen tot scenario’s voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019, met oog op een besluit over de toekomst van de regionale luchthaven. De regio heeft daarbij aangedrongen op een zorgvuldig proces waarin de omgeving betrokken wordt. Over de goederencorridors Oost- en Zuidoost is met de minister en staatssecretaris afgesproken dat de gezamenlijke partijen de kansen en mogelijkheden voor truckparkings op en rond de corridors in beeld gaan brengen. Een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken is te vinden in een brief waarmee minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeren.

Dit artikel is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, dat er een eigen bericht over publiceerde, tot stand gekomen. Lees ook deze artikelen van NRC, ED en Omroep Brabant over de aanpak van infrastructurele knelpunten in Brainport Eindhoven.