BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Eindhoven en Düsseldorf willen snelle treinverbinding

13 januari 2016


Eindhoven en Düsseldorf moeten een snelle rechtstreekse treinverbinding krijgen om de grensoverschrijdende relatie tussen beide steden te bevorderen. Die is van groot belang om als kenniseconomie internationaal te kunnen concurreren. De burgemeesters Rob van Gijzel van Eindhoven en Thomas Geisel van Düsseldorf hebben woensdag 13 januari in Duitsland daartoe opgeroepen en de Nederlandse en Duitse regering gevraagd om een intercityverbinding van HSL kwaliteit te realiseren.

Beide burgemeesters wijzen in hun pleidooi op de enorme belangen van een supersnelle internationale spoorverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Nederland en Duitsland zijn met een handelsvolume van circa 168 miljard euro economisch nauw verbonden met elkaar. Maar de spoorverbinding tussen beide steden blijft volgens de burgemeesters ver achter bij wat economisch noodzakelijk is. Een snelle rechtstreekse verbinding vanaf Den Haag/Rotterdam, via Eindhoven naar Düsseldorf is daarom noodzakelijk.

Export
De totale Nederlandse export naar Duitsland bedraagt 105 miljard euro. Een groot deel daarvan komt uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat dan om hightech, tuinbouw en havengoederen.

Omgekeerd exporteren de Duitsers 63 miljard euro naar Nederland (cijfers 2013). Noordrijn-Westfalen, met Düsseldorf als hoofdstad, drukt een duidelijk stempel op deze landelijke cijfers. Zo’n 40 procent van de Nederlandse omzet heeft deze Duitse deelstaat als bestemming. Omgekeerd komt vanuit Noordrijn-Westfalen zo’n 30 procent van de totale Duitse export.

Connectiviteit
Volgens burgemeester Rob van Gijzel is de verbinding Eindhoven Düsseldorf meer dan alleen een verbinding tussen twee steden: “Vanuit Nederlands perspectief wordt de technologische hotspot Eindhoven verbonden met het Duitse HSL/ICE netwerk.”

Vanuit internationale concurrentiekracht is het volgens Düsseldorfs burgemeester Thomas Geisel van groot belang om te investeren in het versterken van hun onderlinge connectiviteit: “Nu is er alleen een 1-uursverbinding vanuit Duitsland met een regionale trein die in Venlo terugkeert waardoor reizigers moeten overstappen. Een adequate snelle verbinding tussen onze metropoolregio’s is er niet. Met het oog op onze concurrentiepositie is een hoogwaardige verbinding noodzakelijk.”

De visie van beide burgemeesters wordt gedeeld door hun collega's Antoin Scholten (Venlo) en Hans Wilhelm Reiners (Mönchengladbach). Ook zij waren aanwezig in Düsseldorf om het belang van een snelle treinverbinding te onderstrepen.

Handelsbetrekkingen
Met het realiseren van een snelle rechtstreekse intercityverbinding worden de economische centra Düsseldorf, Eindhoven en Rotterdam met elkaar verbonden, wat een stimulans geeft aan de handelsbetrekkingen en de arbeidsmarkt. Ook de bestuurlijke centra Den Haag en Düsseldorf, worden er mee verbonden. Daarnaast geldt Noordrijn-Westfalen als toegangspoort voor de steden in Midden- en Zuid-Duitsland, zoals Stuttgart en München die de thuisbasis vormen van de Duitse Smart Industry.

Concurrentiekracht
Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven: “De realisatie van een snelle, rechtstreekse spoorverbinding geeft een impuls aan de verdere groei van het onderlinge economisch verkeer en is daarmee van nationaal, Duits én Nederlands, belang. Voor de hightech-sector is vooral Midden- en Zuid-Duitsland het hart van de Smart Industry in Duitsland. Binnen Nederland zijn dat de metropoolregio’s Brainport Eindhoven en Rotterdam. Maar het gaat straks niet alleen om hightech: veel sectoren zoals agrofood, maritiem, logistiek, medisch, worden in snel tempo ‘smart’. In al die sectoren zijn wij sterk, het gaat dus om onze concurrentiekracht. Dat die twee economische grootmachten in de wereld niet fatsoenlijk per spoor zijn verbonden, is eigenlijk niet uit te leggen.”

Netwerk
Volgens de burgemeesters moeten hun beider regeringen inzien dat de economisch zo verbonden steden in feite één groot netwerk vormen waarmee de bestaande connectiviteit per spoor geen tred heeft gehouden. Deze omissie moet volgens de stadsbestuurders hoog op de agenda bij de komende topontmoeting van de Nederlandse en Duitse regering.

Foto: De burgemeesters Rob van Gijzel (Eindhoven), Thomas Geisel (Düsseldorf), Antoin Scholten (Venlo) en Hans Wilhelm Reiners (Mönchengladbach) staan zij aan zij tijdens hun oproep aan de regeringen van Nederland en Duitsland om een snelle rechtstreekse verbinding tussen beide steden te realiseren.