BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Eindhoven en Dresden halen economische banden aan

19 februari 2016


De gemeente Eindhoven tekent met de Duitse gemeente Dresden een overeenkomst die het makkelijker moet maken voor Nederlandse en Duitse bedrijven om samen onderzoeksprojecten op te zetten op het gebied van micro- en nano electronica/semiconductors. Beide burgemeesters van de steden, Van Gijzel en Hilbert, hebben hierover vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. De zusterorganisaties High Tech NL in Eindhoven en Cool Silicon/Silicon Saxony in Dresden gaan de afspraken in de MoU uitvoeren.

De ondertekening van het MoU is onderdeel van een bezoek van een delegatie uit Dresden aan de Brainportregio onder leiding van burgemeester Hilbert van Dresden. Hij bezocht smart city projecten in Eindhoven op Strijp S, bracht een bezoek aan de 3D betonprinter op de TU/e, en een bezoek aan Holst Centre op High Tech Campus. Hij werd ook ontvangen op het stadhuis.

Beide regio’s onderhouden al nauwe banden, Eindhoven en Dresden werken samen in het Silicon Europe project, dat onlangs is opgenomen in de Silicon Europe Alliance. Beide steden hebben bovendien een sterke ambitie als het gaat om smart cities/smart society, juist vanwege de sterke aanwezigheid van de micro en nano electronica industrie in beide regio’s. Zo zit het Duitse hoofdkantoor van ASML in Dresden.

Businessmodel
Het intensiveren van de samenwerking is voor Silicon Saxony belangrijk, zegt Frank Bösenberg: “Het is belangrijk om de krachten te bundelen als clusterorganisaties, waarmee we als Silicon Saxony in contact komen met Nederlandse bedrijven, die samen op het gebied van innovatie een businessmodel kunnen uitwerken. Bovendien zien we dat er relatief weinig handel is tussen Nederland en Duitsland op technologisch gebied, dat willen we verbeteren. Met name de Brainportregio heeft hierin heel veel potentie, dat nog niet allemaal benut wordt.”

Maatschappelijke vraagstukken
Volgens burgemeester Van Gijzel van Eindhoven moeten bedrijven steeds sneller en actiever inspelen op de kansen en ontwikkelingen in micro en nano electronica: in de technologie voorop blijven lopen, innovatief blijven en daarmee hun concurrentiepositie in de waarde keten behouden: “Micro- en nano electronica zijn onmisbaar voor de toekomst en welvaart van onze steden en regio’s. Zonder die techniek geen computer(chips), mobiele telefoons en allerhande andere slimme toepassingen in de wereld om ons heen. Deze technologie is dan ook een belangrijke drager voor smart city, smart society en smart industry, oftewel de steden en industrie van de toekomst. Ik denk dat in de steden grote maatschappelijke vraagstukken zullen worden opgelost, want daar slaan ze als eerste neer. Internet of things, de technologie die daarvoor nodig is en de toepassingen daarvan, dat is cruciaal.”

Vooral in Brainport Eindhoven en in Dresden is de concentratie bedrijven op dit gebied heel groot, denk aan bedrijven als ASML, NXP, Sioux en VDL. Voor hen is samenwerking dus essentieel om voorop te blijven lopen, de vandaag ondertekende MoU legt daarvoor een steviger basis.

Meer informatie over Website Silicon Europe.

Foto: Dirk Hilbert & Rob van Gijzel