Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Samenwerking Eindhoven en Taipei om ontwikkeling smart city oplossingen te versnellen

06 juni 2018

-For English read below- 

De steden Eindhoven en Taipei gaan nauwer samenwerken op het gebied van smart city solutions op de thema's veiligheid en gezondheidszorgTijdens een bezoek van een Nederlandse delegatie startups aan Computex/InnoVEX (5-9 juni), één van de grootste tech en IT vakbeurzen ter wereld, ondertekenen de burgemeester van Eindhoven en Taipei een Memorandum of Understanding waarin zij dat voornemen formaliseren.  

Eindhoven en Taipei werken al jaren nauw samen. De steden hebben beide te maken met een vergrijzende bevolking en staan voor soortgelijke uitdagingen als het gaat om veiligheid en gezondheid zoals bijvoorbeeld de toename van chronische ziekten en oplopende ziektekosten. Daarnaast zijn beide steden sterk afhankelijk van export. 

Ontwikkeling smart city oplossingen versnellen 
Door nauwer te gaan samenwerken kunnen beide steden de zoektocht naar en ontwikkeling van oplossingen voor deze uitdagingen versnellen. Ook maakt de samenwerking het makkelijker voor Nederlandse bedrijven om handel te drijven in Azië. Taiwan biedt door haar relatief Westerse cultuur, manier van handelen en goede bescherming van intellectueel eigendom cultuur een relatief makkelijke ingang is naar de Aziatische markt. 

Proeftuinen helpen om producten en diensten beter te vermarkten 
Een direct resultaat van de MoU is dat bedrijven door samenwerking tussen de overheden proeftuinen kunnen realiseren zogenoemde innercity proof of concepts. Dit zijn proeftuinen voor bedrijven om hun producten en diensten te demonstreren en testen. Hierdoor zijn de bedrijven in staat hun oplossingen beter te vermarkten. Deze overeenkomst is het resultaat van eerdere handelsmissies van en naar Taipei. Verwacht wordt dat dit project de komende jaren uitgebreid gaat worden zodat veel meer bedrijven hun solutions in Taipei kunnen laten zien. 


Eindhoven and Taipei collaborate on speeding up development smart city solutions

The cities Eindhoven and Taipei are going to intensify their collaboration in the field of developing smart city solutions for improving safety and healthcare. During a visit of a Dutch delegation to Computex/InnoVEX (5-9 June) one of world’s largest tech and IT tradeshows the mayor of Eindhoven and Taipei will sign a Memorandum of Understanding to underline their ambition to cooperate.

Eindhoven and Taipei have already collaborated intensely for years. Both cities have an aging population and must deal with similar challenges when it comes to safety and healthcare such as an increase of chronical diseases and an increase of healthcare costs. Besides this, both cities strongly rely on export.

Speed up the development of smart city solutions
By intensifying their collaboration both cities can accelerate their search for and development of (technology) solutions for these challenges. Collaboration between both cities also makes it easier for Dutch companies to trade with and in Asia. Because of its relatively Western culture, way of trading and good protection of intellectual property Taiwan is an ideal gateway to the Asian market.

Living labs help companies market products and services
A direct result of the MoU is that companies can demonstrate their solutions in test settings, the so-called inner-city proof of concepts. Living labs in which companies can demonstrate and test their products and services which helps them market their products and services. This agreement is the result of several missions to and from Taipei. Expectations are that this project will be expanded the next couple of years to enable a larger amount of companies to show their solutions in Taipei.