Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

‘Eindhoven Engine als verlichtend baken van innovatie’

09 mei 2018

Wie een ingewijde vraagt naar de redenen voor het succes van Brainport Eindhoven, hoort onvermijdelijk de termen ‘open innovatie’ en ‘ecosysteem’ (intensieve samenwerking tussen de Triple Helix partijen) als antwoord. Daar moet in de nabije toekomst nog een extra ‘innovatie-delta’ bovenop komen; de Eindhoven Engine. “Eigenlijk innovatie van innovatie”, vat kartrekker Clement Goossens, hoofd innovation strategy & partnerships van de TU/e, het idee cryptisch samen. 

Dit is een serie verhalen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Deze keer: de Eindhoven Engine. Samen met collega TU/e-er Maarten Steinbuch (hoogleraar en boegbeeld) en Sjoerd van Dommelen van de provincie Noord-Brabant ijvert Goossens voor de Eindhoven Engine; een volgende stap in (en fysieke locatie voor) de samenwerking tussen kennis- en onderzoekinstellingen én het bedrijfsleven om innovatie versneld naar de markt te brengen. 

Wat is de Eindhoven Engine?
“Wij noemen het een delta (top, driehoeksvorm, redactie) bovenop het al aanwezige ecosysteem, bestaande uit drie lagen. De onderste laag bestaat uit bedrijven die zelf aan innovatie doen, de tweede laag betreft joint research projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven, en de bovenste laag (het topje van de driehoek) is een fysieke locatie om die andere twee lagen samen te brengen. Zo kunnen we een unieke koppeling van talenten realiseren. Talenten die het in zich hebben om disruptief te innoveren, gamechangers voor de wereld. Juist niet alleen onderzoekers en wetenschappers van bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook de knappe koppen van morgen. We willen de ruimdenkende spirit van ambitieuze studenten binnen de Eindhoven Engine samenbrengen met innovatieve ondernemers. Samen kunnen ze in een nog sneller tempo oplossingen bedenken voor de zogeheten sustainable development goals.”

Welke meerwaarde heeft dit/waarom is het nodig?

“Een gezamenlijke research locatie waar verschillende partijen verschillende thema’s onderzoeken en elkaar daarin kunnen vinden, letterlijk om de hoek, is essentieel om de versnelling te maken. Neem bijvoorbeeld een team dat onderzoek doet naar krachtige batterijen, een team dat onderzoek doet naar connected driving en een team dat onderzoek doet naar lithografie. Zij kunnen elkaars kennis en producten heel goed gebruiken om verder te komen op het gebied van elektrisch en automatisch rijden. Hoe handig is het dan als ze op een steenworp afstand zitten van elkaar en elkaars onderzoek kunnen beïnvloeden? Juist geen private R&D, maar publiek-private R&D, voor en door de regio.”

Waarom past dit juist goed in Brainport Eindhoven?
“Dat heeft veel te maken met de Philips geschiedenis in deze regio. Daarmee is een sterk besef van de noodzaak voor een gezamenlijke strategie ontstaan. Dat besef is inmiddels zo diep geworteld, dat een samenwerkingsverband als de Eindhoven Engine juist hier mogelijk is. De mensen in Brainport Eindhoven denken niet heel hiërarchisch en zijn technologisch ondernemend. Hier heerst de aanpak-mentaliteit, op alle niveaus.”

Wat is nog nodig voor realisatie van de Eindhoven Engine?
“In de beginfase hebben we - letterlijk en figuurlijk – voldoende experimentele ruimte nodig, om te ervaren hoe we zo gestructureerd en tegelijkertijd zo open mogelijk de samenwerking kunnen organiseren. We hebben een pilotfase van vijf jaar voor ogen, waarvoor we een co-locatie zoeken om een aantal projecten onder te brengen. In die periode willen we groeien van vijftig fte naar tweehonderdvijftig fte. Dat kost geld, dus dat hopen we vanuit de Brainport Nationale Actieagenda te realiseren. Na een succesvolle pilotfase dragen we de Eindhoven Engine met een gerust hart over aan private investeerders. Uiteindelijk moet de Eindhoven Engine, net als nu het Evoluon, een verlichtend baken van innovatie worden.”

Wat gebeurt er nu al goed in de regio op dit gebied? 
“Innovatieve partijen vinden elkaar al heel goed in het opstellen van een gezamenlijke strategie. Er bestaat hier een sterk netwerk dat goed benut wordt. Dat heeft een succesvolle uitwerking en daarmee heeft Brainport Eindhoven een enorme aantrekkingskracht wereldwijd gekregen. De Eindhoven Engine zal die aantrekkingskracht verder vergroten, zodat we duizenden knappe koppen per jaar naar deze regio kunnen halen.”

Meer informatie vind je op de website van Eindhoven Engine