Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Enorme hagelschade in de Brainportregio

06 juli 2016

Burgers, boeren, tuinders en bedrijven in de Brainportregio zijn donderdag 23 juni getroffen door een ongekende hagelbui met ijsklompen zo groot als tennisballen. De verwoestende storm die ook veel wateroverlast veroorzaakte, heeft enorme schade toegebracht aan voertuigen, huizen, kassen, gewassen en bedrijfsgebouwen. Volgens de eerste schattingen door verzekeraars is de direct schade ten minste een half miljard euro. Met vervolgschade erbij verdubbelt dat bedrag tot 1 miljard euro. De getroffen gemeenten zijn bezig met het inventariseren van de schade en er zijn steunpunten in het leven geroepen om burgers en bedrijven bij te staan.

In de lijn Luyksgestel, Bergeijk, Valkenswaard, Geldrop, Mierlo, Helmond, Deurne, Asten en Someren vielen hagelstenen en ijsballen naar beneden die afkomstig waren van een ‘supercell’; het zwaarste type onweersbui. Ze hadden een verwoestende uitwerking op daken van huizen en bedrijven, sloegen alle ruiten van tuindersbedrijven aan diggelen en vermorzelden in één klap complete oogsten. Honderden mensen zitten nu werkloos thuis, ondernemers zitten zonder inkomsten en verliezen in veel gevallen een jaarproductie.

Nationale ramp

In de stilte na de storm is het inventariseren van de schade nog in volle gang. Tegelijkertijd probeert de Brainportregio als één blok de aangerichte ellende aan te pakken. Daarbij werken de provincie Noord-Brabant en Limburg samen in een coalitie met landbouworganisaties, 25 gemeentebesturen, waterschappen, woningbouwcorporaties en gezondheidsinstanties. Ze hebben 5 juli een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. Ze vragen de parlementariërs om druk uit te oefen op het kabinet. Ze willen dat de overheid de hagelstorm als een nationale ramp erkent en de Wet tegemoetkoming schade (Wts) in werking stelt. Dan kunnen gedupeerden een financiële tegemoetkoming krijgen uit de staatskas.

Eigen risico

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zei eerder tijdens een bezoek aan het zwaar getroffen Someren dat er geen sprake van een ramp is. Volgens de bewindsman is de geleden schade verzekerbaar en neemt ieder zo zijn eigen risico. De getroffen gemeenten en ondernemers zijn daarover verbijsterd en rekenen er op dat Van Dams collega’s in het kabinet daar anders over denken. Die hoop is niet ijdel want op initiatief van CDA-kamerlid Jaco Geurts wordt nu alsnog een debat gevoerd over het rampgebied in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Hij kreeg dinsdag 5 juli brede steun vanuit de Tweede Kamer en het onderwerp wordt donderdag 7 juli, nog net voor het politieke zomerreces, behandeld.

Werktijdverkorting

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft intussen aangegeven dat bedrijven in de getroffen gebieden kunnen rekenen op een vergunning voor werktijdverkorting. Deze moeten ze dan wel via het ministerie aanvragen (voor meer informatie klik hier). Om dit in goede banen te leiden heeft het Werkgeversplein Regio Helmond/Atlant Groep samen met ZLTO, ZON arbeidsvoorziening, het UWV en Recht Direct een tijdelijk ‘Steunpunt Schade’ ingericht. Hier kunnen bedrijven uit de Peelregio terecht met vragen over de vergunning voor werktijdverkorting, het aanvragen van WW en arbeids-juridische vragen.

Gemeenten zoals Luyksgestel, Someren en Asten houden inloopavonden en bewonersbijeenkomsten voor hun inwoners waar ze hun zorgen kenbaar kunnen maken. De wethouders van deze gemeenten hebben dinsdag 5 juli met een brede delegatie in Den Haag gepleit om snel door te pakken. “We kunnen echt geen weken wachten”, zo klonk het.

Noodfaciliteit Rabo

De Rabo heeft aangekondigd dat het in samenspraak met bedrijven noodfaciliteiten wil treffen. Dat varieert van uitstel van aflossingen, uitstellen van inperking van seizoenkredieten of een overbruggingslening. Ook DLL en de Rabo Groenbank verlenen voluit medewerking om in de komende maanden de getroffen bedrijven te helpen en te zorgen dat ze kunnen beschikken over de benodigde liquiditeit.

Zonnepanelen

De Noord-Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opperde bij een bezoek aan het rampgebied om subsidie op zonnepanelen te geven. Als gedupeerden toch hun dak moeten repareren, waarom dan niet met zonnepanelen om zo meteen hun energiekosten te verlagen. Van de Donk deed ook een beroep op verzekeringsmaatschappijen om bij het uitbetalen van schadebedragen coulance te tonen.

Het Steunpunt Schade is ondergebracht op de locatie van Werkgeversplein/Atlant aan het Montgomeryplein 6 in Helmond. Werkgevers kunnen vrij inlopen, maar wordt aangeraden om vooraf een afspraak te maken om wachttijden te voorkomen. Het Steunpunt is vanaf 8.00 uur ’s ochtends op 7 juli bereikbaar via 06-41588671 of via steunpuntschade@atlantgroep.nl Zolang er behoefte bestaat aan dit Steunpunt zal het blijven bestaan.