BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Europese aanjaagsubsidie voor Photon Delta

27 november 2015

Het ecosysteem in Brainport rondom fotonica krijgt komende vier jaren een flinke steun in de rug. Een Europese subsidie van 1,2 miljoen euro aan het project Photon Delta moet onder meer nieuwe bedrijvigheid genereren, de huidige infrastructuur versterken en het imago van Brainport als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica verder opbouwen. Fotonica is gebaseerd op de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica) en kent allerlei toepassingen voor computers, lasers, leds, zonnecellen en optische chips. Volgens kenners zal fotonica eenzelfde economische revolutie op wereldschaal ontketenen als elektronica enkele decennia eerder.

Stimulus, beheerder van een aantal Europese subsidieprogramma’s, heeft begin november positief gereageerd op Photon Delta. De aanvraag is gedaan door een alliantie van partijen uit Brainport. Daartoe behoren de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Brainport Development, BOM, Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Brabant, de bedrijven SMART photonics en EFFECT photonics en onderzoeksinstituten Cobra, JePPIX en Nanolab@TUe. Het doel van Photon Delta is om na een eerste opstartperiode zelfstandig te kunnen opereren en daarbij de groei van het ecosysteem te realiseren, vooral door de spelers zelf. Het subsidiegeld wordt verdeeld over een periode van 1 juni 2015 tot 31 augustus 2019. De provincie Noord-Brabant en deelnemende partners leggen samen ongeveer hetzelfde bedrag op tafel zodat Photon Delta komende vier jaar de beschikking heeft over een budget van bijna 2,5 miljoen euro.

Miljardenmarkt
Momenteel is in Brainport de verhouding tussen onderzoek en bedrijvigheid op het gebied van fotonica ongeveer 70 tegenover 30 procent. Over vier jaar moet dat zijn omgekeerd. Brainport verenigt op het gebied van fotonica een aantal sterke eigenschappen die de regio uniek maakt in de wereld. Het project Photon Delta is bedoeld om deze krachten te bundelen en optimaal te benutten. Met een combinatie van kennisinstituten op wereldniveau, een sterk designveld, een hightech maakindustrie, geschikte productielijnen en infrastructuur ligt voor Brainport een miljardenmarkt voor geïntegreerde fotonica in het verschiet.

Werkpakket
Het werkpakket van de alliantie loopt via vijf lijnen: verbinden, versnellen, verdiepen, versterken en het realiseren van demonstratieprojecten. Concreet komt het erop neer dat de alliantie toewerkt naar een clusterorganisatie met een degelijk managementstructuur, het Photon Delta Office met stuurgroep. Binnen het cluster moeten met publieke gelden (zoals het innovatiefonds BOM Capital) en private financiering nieuwe projecten worden opgestart om de bedrijvigheid aan te jagen. Het betrekken van nieuwe bedrijven en business development moet leiden tot meer producten en massa in de markt.

De verdieping wordt aangebracht door de kennis van fotonica verder te ontwikkelen, te benutten en af te stemmen tussen de kennisinstituten en R&D-afdelingen van bedrijven. Onderwijspakketten voor het basisonderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs moeten leiden tot voldoende geschoolde medewerkers die de groei van het ecosysteem kunnen opvangen. Een samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is daarbij nodig voor het creëren van stageplekken en de juiste studieprogramma’s.

Publiciteit
Om daadwerkelijk fotonische producten te realiseren over de volle breedte van de toeleveringsketen is het nodig om de infrastructuur en de services te versterken. Met behulp van vouchers worden de kosten verlaagd en zakt de drempel voor bedrijven en kennisinstellingen om met de technologie van geïntegreerde fotonica te gaan werken.

Deze vier samenhangende opdrachten moeten leiden tot demonstratieprojecten. Want, zo redeneren de partners, de beste publiciteit bereikt door het tonen van resultaten en de klanten te laten proeven van de successen.

Meer informatie:

EFFECT photonics
SMART photonics
Nanolab@TU/e
COBRA
JePPIX