BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Europese partners leren over onderzoeks- en innovatie infrastructuur

23 juni 2017

Een stevige delegatie van vertegenwoordigers van zeven Europese regio’s kwam vorige week een kijkje nemen in de keuken van Brainport Eindhoven. Ze maken deel uit van het samenwerkingsverband INNO INFRA SHARE; een internationale krachtenbundeling om lokale innovatie infrastructuren te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor bedrijven en met name mkb’ers. Brainport Eindhoven is een van de in totaal acht Europese regio’s binnen INNO INFRA SHARE en was samen met Vlaanderen gastheer voor de eerste study visit, bedoeld om de partners inspiratie en informatie te bieden door het delen van succesvolle ervaringen.

Regionale Innovatie Strategie
Naast Brainport Eindhoven bestaat het samenwerkingsverband uit regio’s in Italië, België, Duitsland, Letland, Estland, Tsjechië en Zweden. Zij hebben gemeenschappelijke specialisaties en prioriteiten met betrekking tot de zogeheten RIS3; Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie, waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen en de focus ligt op een aantal sterke sectoren met (internationale) concurrentiekracht (hightech systems, chemie, agrofood, maintenance, logistiek, biobased en lifesciences & health). De Europese partnerlanden delen kennis en leren van elkaars ervaringen met politieke middelen voor het verbeteren van R&I infrastructuren (Onderzoeks- en Innovatie Infrastructuren), met als belangrijkste doel om deze infrastructuren toegankelijker te maken voor behoeften binnen het lokale midden- en kleinbedrijf. Kort uitgelegd houdt dit in dat er meer onderzoeks- en innovatiefaciliteiten beschikbaar worden voor het mkb, die bovendien beter aansluiten op de lokale markten en al in het stadium van productontwikkeling zijn (Technology Readiness Levels of TRLs). Dankzij de internationale samenwerking en kennisdeling binnen INNO INFRA SHARE kunnen technologische ontwikkelingen in de betreffende Europese regio’s versterkt en versneld worden, om zo oplossingen te bieden voor wereldwijde problemen op het gebied van duurzame energie, mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid en agrifood. Dergelijke technologische ontwikkelingen staan ook centraal binnen de Technologie Signatuur van Brainport Eindhoven. Daarover wordt ook gesproken tijdens een stakeholder meeting op 29 juni.

Study visit
Het project duurt in totaal vier jaar, waarvan de eerste helft volledig in het teken staat van kennisdeling, onder andere door middel van drie study visits. De eerste vond plaats van 13 t/m 15 juni en voerde de Europese vertegenwoordigers naar Brainport Eindhoven en België (bij iMec laboratories in Gent). In Eindhoven begon het inhoudelijke programma op de TU/e campus, waar de delegatie een introductie kreeg van Prof. dr. Sjoerd Romme (Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences) over de ontstaansgeschiedenis en de bijzondere manier van samenwerken (ecosysteem, multi helix) in de regio. Uiteraard zoomde Romme daarbij vooral in op de manier waarop dat ecosysteem en de multi helix constructie de lokale innovatie infrastructuur versterkt en faciliteert. Vervolgens kreeg het gezelschap uitleg over het Nanolab@tu/e op de campus van Dr. Huub Ambrosius, Managing Director, dat door verschillende interne (studenten en docenten) en externe (bedrijven als ASML en SMART Photonics) partijen gebruikt kan worden. Die open-access cultuur en de daaruit voortkomende kruisbestuiving is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en ontwikkeling, aldus Ambrosius. Na een kijkje bij het lab zelf, werd de eerste dag van de study visit besloten met een presentatie over de Photon Delta, een cluster van bedrijven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven die baanbrekende resultaten boeken op het gebied van geïntegreerde fotonica.


Open innovatie concept
De tweede dag van de study visit stonden de campussen binnen Brainport Eindhoven centraal, die Romme tijdens zijn introductieverhaal een van de ‘key actions’ in het ecosysteem noemde. Op de High Tech Campus (HTC) vertelde Cees Admiraal, Business Development Director, over de ontwikkeling van de HTC en het leidende open innovatie concept. Aansluitend volgde een bezoek aan een van de vestigingen op de HTC, Solliance Solar Research. Daar kregen de Europese gasten tekst en uitleg over het onderzoeksinstituut en een rondgang langs de faciliteiten. Huib van den Heuvel, Managing Director, praatte hen bij over het partnership model van Solliance, diens technologie en expertise. Als laatste stond een interregionale leer-workshop op het programma, waarbij Sjoerd Romme van de TU/e de geleerde lessen van de study visit samenvatte en de gasten in kleine groepen aan het werk zette om concrete acties te definiëren, zodat elk van hen deze lessen kan vertalen naar de eigen Europese regio.

Indrukken
Een van de deelnemers aan het bezoek, Inese Suija-Markova - Managing Director van het private onderzoeksinstituut voor milieu oplossingen in Letland, was zeer te spreken over alles opgedane indrukken: “It was very interesting to learn about the concept of HTCE campus and how smartly the space and content is planned and built in order to facilitate communication, interaction, learning among the residents of the Campus and create functioning knowledge networks. There is a very long way for my country Latvia to go in order to build such an innovation ecosystem, but I do believe that we can use some of the lessons learnt and apply them in our context. Talent attraction is one of the major challenges for the future of our region, so we should be brave and put this challenge high up in the list of priorities of all relevant sectors – public, private and academic and focus on the activities how to address it. We should start building trust and communication between local politicians, entrepreneurs and academia by bringing them together, taking them on such study trips in order to raise their awareness on the benefits of cooperation and facilitating dialogue among them. Having limited resources, we should reconsider our investment strategies and make them smarter and more focused.”

Over INNO INFRA SHARE
INNO INFRA SHARE is in het leven geroepen naar aanleiding van toenemende vraag van de mkb-sectoren in de acht Europese landen. Bedrijven willen graag van de R&I infrastructuren gebruikmaken, omdat dure onderzoeksfaciliteiten (zoals apparatuur en laboratoria) voor hen niet rendabel zijn. Innovatie is echter wel essentieel voor de vooruitgang van deze bedrijven en daarmee de vooruitgang van de regionale economie. Daarom onderzoeken de Europese regio’s binnen het samenwerkingsverband modellen waarmee de lokale bedrijven toch toegang krijgen tot R&I infrastructuren.