Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Excellente vwo’ers denken mee tijdens bedrijfsbezoeken

08 februari 2017


De Young Brainport Class of Excellence is op de helft. Het recente bezoek aan logistiek bedrijf Vanderlande in Veghel was de vijfde van in totaal tien bijeenkomsten in het kader van het Young Brainport Experience Programme. De geselecteerde twaalf excellente vwo-5 leerlingen (afkomstig van verschillende Brainport scholen) krijgen niet alleen een kijkje in de keuken van gerenommeerde bedrijven uit de regio, maar gaan daar ook aan de slag met uitdagende cases uit de praktijk. Een leuke, informele manier voor wederzijdse kennismaking waar ook nog eens interessante ideeën uit voortkomen.

Brainport thema’s

De Class of Excellence is een ‘honours programme’ van de Brainport Scholen. Leerlingen die ervoor in aanmerking komen, zijn niet alleen slim maar beschikken ook over een grote maatschappelijke betrokkenheid én interesse in IT en techniek. Naast hen uit te dagen en hun horizon te verbreden, creëert het programma een community van toptalenten én ambassadeurs voor de regio. Iedere Brainport school draagt minstens één leerling aan en vier scholieren worden gekozen door middel van een ‘wild card’. De bedrijfsbezoeken zijn steeds gelieerd aan actuele Brainport thema´s zoals health, smart mobility en food. Tijdens het bezoek aan Vanderlande op 10 januari stond het thema ‘Logistics/Robotica’ centraal. De leerlingen mochten zich daar buigen over een case voor het ontwikkelen van een nieuwe sorteermachine voor pakketjes die moet voldoen aan bepaalde eisen van de klant.

Case Vanderlande

Volgens Lydia Neijs, Office Manager Academy bij VanderLande, bedachten de leerlingen daarvoor ‘superleuke ideeën’. “We waren echt positief verrast door de manier waarop ze de case hebben aangepakt. Uit drie verschillende groepjes kwamen drie erg goede oplossingen, waarbij slim rekening werd gehouden met het feit dat wij altijd afhankelijk zijn van de ruimte die een klant beschikbaar heeft voor opslag. We hebben uiteindelijk gekozen voor het idee dat het beste aansluit bij onze eisen en ons streven naar duurzaamheid. Dat was een systeem dat de hoogte ingaat, in plaats van de breedte, zoals het principe van een parkeergarage. Grappig detail; zo’n systeem gebruiken we al, maar dat wisten de leerlingen niet van tevoren.”

Langetermijninvestering

Bij Vanderlande wordt doorgaans veel tijd vrijgemaakt voor dergelijke contactmomenten met scholieren, oftewel ‘de nieuwe generatie talenten’, licht Neijs toe: “Natuurlijk komen we graag in een vroeg stadium bij hen in beeld. We zien het als een langetermijninvestering, daarom hebben we er een volle fte op gezet en dat is best luxe. Maar we zien het belang van aansluiting op nieuwe ontwikkelingen, we staan open voor wat er gebeurt in de wereld en willen daar proactief mee bezig zijn. Daarom was het bezoek van de Young Brainport Class of Excellence ook een goede match voor ons.”

Digitale badge

Na elke bijeenkomst brengen de leerlingen verslag uit van hun bezoek en wat ze daarvan geleerd hebben via een digitale badge. Dat levert dus uiteindelijk acht badges op, vergelijkbaar met het insigne systeem van de scouting (dat aantoont welke vaardigheden onder de knie zijn). Via de badge doorloopt elke deelnemer een leertraject, een zogeheten ‘pathway’ en uploadt bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hij of zij beter is geworden in een vaardigheid of veranderd is van houding.

Portfolio

Het badgesysteem werd ontwikkeld door het Jan van Brabant College in Helmond. “Wij werkten er al mee en we hebben het systeem doorgetrokken naar het Young Brainport Class of Excellence programma”, legt afdelingsleider Nicole Verhoeve uit. “In feite levert dit systeem een digitale portfolio van vaardigheden, ontwikkelingen en competenties op voor de leerlingen. Daarmee kunnen ze hun ambitieniveau laten zien en inzicht krijgen in de toekomstige wereld en de nieuwe manier van werken. Het maakt ze namelijk ook bewust van het feit dat de competitie groot is. Als Brainport scholen hebben we ook een taak om duidelijk te maken dat alleen een diploma tegenwoordig niet meer genoeg is voor een succesvolle loopbaan. Het badgesysteem helpt daarbij.”

Brain editie
Het zesde bezoek was op maandag 13 februari bij het Kempenhaeghe instituut, een neurocognititief centrum (voor slaap en epilepsie) in Heeze. De Class of Excellence kreeg daar uitleg over slaap, MRI’s en epilepsie en ging vervolgens aan de slag met de case: ‘Hoe kan technologie in de toekomst helpen bij de diagnostiek en behandeling van (epilepsie)patiënten?’ Een relevante uitdaging op de Internationale dag voor Epilepsie. Het bezoek aan expertisecentrum Kempenhaeghe, mede georganiseerd door de Technische Universiteit Eindhoven, was de zogeheten Brain editie van de Young Brainport Class of Excellence. De leerlingen kregen presentaties over innovatieve projecten die momenteel binnen Kempenhaeghe worden uitgevoerd op het gebied van epilepsie en slaap en brachten een bezoek aan de MRI en het slaapcentrum. Ook ervaarden ze, met de speciale virtual reality bril van startup INTERU_PSY uit Eindhoven (dat meer bewustzijn over en begrip voor epilepsie wil creëren middels toegankelijke virtual reality ervaringen) zelf hoe het is om epilepsie te hebben. Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes aan de slag met de case, opgesteld door Kempenhaeghe.

Het Young Brainport Class of Excellence programma ging van start in de zomer van 2016. De kick off was op 19 juli in de Escaperoom 040 in Eindhoven. Daarna volgden een bedrijfsbezoek aan Philips waar de deelnemers leerden over de TRIZ methode (een creatieve manier om een oplossing te vinden voor ieder mogelijk probleem) op 28 september, deelname aan de Next Mobility Hack door Brabantkennis (een case omtrent mobiliteitsvraagstukken) op 14 en 15 oktober en een bezoek aan de Huijbregts Groep in Helmond (ontwikkeling van een frikandel die 20% minder vlees bevat) op 5 december.


Wilt u meer weten?

Wij beantwoorden graag uw vraag
Marieke Denissen
Project manager