BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Fontys helpt studenten op weg met octrooi

12 januari 2016

Studenten aan de Fontys Hogeschool Engineering met een goed idee, kunnen voortaan op begeleiding rekenen om hun intellectueel eigendom te beschermen. De onderwijsinstelling biedt in samenwerking met Octrooicentrum Nederland de mogelijkheid in gesprek te gaan met een octrooiadviseur.

In december tekenden Ella Hueting (directeur Fontys Hogeschool Engineering) en Vincent Stokman (Afdelingsmanager Octrooien, Valorisatie en Sectoren van Octrooicentrum Nederland) daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Het ´octrooiloket´ heeft tot doel om onderzoekers, docenten en studenten van Fontys te informeren over het gebruik van octrooi-informatie, het aanvragen van octrooien en gebruik van andere soorten intellectueel eigendom.

Initiatief
De initiatiefnemer van deze samenwerking is Hay Geraedts. Hij is docent bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Geraedts begeleidt al vele jaren studenten uit verschillende engineeringopleidingen in het eerste en tweede jaar van hun studie. Als docent coördineert hij ook het project De Uitvinding. Daarbij krijgen studenten de opdracht om een uitvinding te doen: een productidee te bedenken, te ontwikkelen, te maken en te presenteren aan een publiek. Een belangrijk onderdeel is de fase waarin de projectgroep moet onderzoeken of het idee al bestaat. Zo nee, dan wordt het erkend als een uitvinding. De studenten moeten dus op zoek in de databases ESPACENET, van het Octrooicentrum en kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de octrooiadviseur.

Toegankelijk
Studenten en docenten van Fontys, maar ook bedrijven van buiten, kunnen met een idee voor een nieuw product bij het octrooicentrum zoeken in de octrooidatabanken. Zo kunnen ze achterhalen of er al vergelijkbare uitvindingen bestaan om te voorkomen dat ze niet opnieuw het wiel uitvinden. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de octrooiadviseur in een gesprek informatie aanreiken op welke wijze een uitvinding het beste te beschermen valt.

Meer informatie via octrooiadviseur Hans Helsloot. Hij is gestationeerd bij Fontys Hogeschool Engineering, Rachelsmolen 1, telefoon: 08850-26660.

hans.helsloot@rvo.nl

Of via Fontys Hogeschool Engineering: engineeringeindhoven@fontys.nl