Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Fontys investeert in ‘TEC for Society’

30 januari 2018

De minor Embrace TEC van Fontys Hogescholen, die vanaf februari voor de derde keer wordt aangeboden, is voortaan beschikbaar voor studenten van álle disciplines. Het succes van deze minor heeft ertoe geleid dat Fontys Hogescholen de minor doorontwikkelt;  vanaf dit jaar staat hij ook open voor uitvallers in het eerste jaar en wordt de minor vertaald naar een volledige bacheloropleiding. 

Toegankelijk
TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. De Engelstalige Embrace TEC minor beoogt de technologische ontwikkelingen toegankelijk te maken voor de niet-technische (internationale) studenten. “Er zitten studenten van journalistiek in, maar ook van techniek of HRM’, vertelt docent Peter Biekens, een van de kartrekkers van de minor. De studenten werken in twintig weken, aan de hand van Design Thinking, aan een technologische oplossing voor wereldproblemen zoals het terugdringen van fossiele brandstoffen. Biekens: “Ze bedenken vanuit bestaande technologie nieuwe praktische toepassingen. Daarvan maken ze prototypes, bijvoorbeeld met 3D-printing.” De studenten leveren vanuit hun eigen discipline hun bijdrage en leren van elkaar. “De journalistiekstudent kan de techniekstudent bijvoorbeeld helpen bij het interviewen van mensen.” Het werken in multidisciplinaire teams bootst goed na hoe het straks op het werk ook gaat, is de gedachte achter deze minor.

Uitvallers
Vanaf dit jaar kunnen ook uitvallers - studenten die vinden dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt en willen stoppen - meedoen aan de minor. “Ze krijgen dan extra coaching om uit te vinden wat ze echt willen en kunnen ondertussen werken aan hun TEC-skills”, vertelt Biekens. Als de doorontwikkeling van de minor een succes wordt, wordt deze uiteindelijk ook aangeboden aan werknemers en werkzoekenden. Daarmee is het een belangrijke stap om het principe van Lerend Leven aan te moedigen. Lerend Leven draait om werknemers die gericht zijn op continue ontwikkeling; mensen zullen steeds minder vaak een baan voor het leven hebben en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Ook in de niet-technologische beroepen krijgen werknemers steeds meer te maken met technologie en andersom krijgen techneuten steeds meer te maken met de vraag naar social skills zoals creativiteit. Dat besef drong ook door bij een van de deelnemers van de minor, aldus Biekens: "We weten dat bepaalde technologieën een grote impact zullen hebben op onze toekomstige baan en onze lerend leven carrière. Door de minor realiseren deelnemers hoezeer de wereld aan het veranderen is".  Uitvallers die aan de minor deelnemen, ontdekken daarmee bovendien waar hun talent ligt en zijn op hun bredere ontwikkeling gericht. 

Nieuwe bachelor
Het succes van de Embrace TEC minor heeft nog meer gevolgen. Biekens gaat namelijk ook samen met een groepje docenten in het ‘PulsED-team’ werken aan een nieuwe bachelor, die in 2020/2021 zou moeten starten. In deze nieuwe bacheloropleiding leren studenten de zogenoemde TEC-skills in de praktijk. “Die wordt opgebouwd in blokken, modules. Je kunt de hele opleiding volgen, maar ook vanuit een andere opleiding een aantal blokken meedoen. Ook mensen uit het bedrijfsleven kunnen aansluiten bij een module en zo samen met studenten werken aan oplossingen.” Modulair leren is een belangrijke versneller van Lerend Leven. Hoe de bachelor er precies gaat uitzien, kan Biekens in dit vroege stadium nog niet vertellen. Zelfs de naam is nog niet helemaal zeker. Maar tot wat voor werknemers gaat TEC for Society opleiden? “De changemakers binnen een bedrijf die verschillende disciplines aan elkaar weten te verbinden, om als wereldburgers samen te werken aan technologische oplossingen”, zegt Biekens. "Het werkveld - met name in Brainport Eindhoven - heeft veel behoefte aan werknemers die technisch inzicht koppelen aan ondernemerschap en creativiteit, in een (internationale) context."

Kijk voor meer informatie op de website van Embrace TEC.