Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Gemeenteraad staat achter Wijk van de Toekomst in Brandevoort

01 maart 2018

De gemeenteraad van Helmond heeft unaniem de plannen voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District (de Wijk van de Toekomst) goedgekeurd. Het laatste besluit van deze raad voor de verkiezingen. Dat betekent dat nu begonnen kan worden met de eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2018 tot 2028.

In 2017 zijn zeven programma’s opgesteld om tot een eerste uitwerking te komen: een aantrekkelijk gebouwde omgeving, participatie door bewoners, een veilige en sociale wijk, een gezonde wijk, mobiliteit, digitalisering en energie. Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. De weg ligt nu open voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundige onderlegger, met de benodigde ruimte voor de gewenste innovatie. De innovatieve toepassingen zullen, zowel vóór als ook na de bouw van de Wijk van de Toekomst ook in andere plekken in Helmond toegepast worden. Heel Helmond profiteert mee. Hoe het er allemaal uit moet gaan zien, wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners; iedereen moet in de wijk kunnen wonen. Toekomstige bewoners krijgen veel zeggenschap bij de ontwikkeling en het ontwerp van de Wijk van de Toekomst. Wie mee wil doen, kan een berichtje sturen naar info@brainportsmartdistrict.nl.

Paul Smeulders: “Ook de gemeenteraad van Helmond stemt in met onze plannen. Ik ben er heel trots op dat de Wijk van de Toekomst er gaat komen!”

Brainport Smart District/Wijk van de Toekomst
In de wijk worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk: een mooie woonomgeving met een hoge kwaliteit van leven voor haar inwoners. Brainport Smart District is zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, Europa en de wereld. Partners van BSD zijn de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Enexis, Brainport Development, gemeente Helmond, Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant. Onder meer het delen van diensten, geen aardgasgebruik, het combineren van wonen en werken, nieuwe energieconcepten en een groene aantrekkelijke omgeving zijn uitgangspunten voor de Wijk van de Toekomst.