BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Haal financiering binnen voor uw innovatie project!

25 januari 2016

De SER Impuls regeling stelt subsidies beschikbaar van max. € 30.000 voor MKB bedrijven die innovaties op het gebied van ‘energie in de gebouwde omgeving en de energiemarkt’ willen realiseren en op de markt brengen. Dien uw aanvraag nu in, want 2017 is het laatste jaar dat u aanspraak kan maken op dit financieringsinstrument!

Bedrijven die actief zijn in het veld van ‘energie in de gebouwde omgeving’ zijn vaak MKB bedrijven. Budgetten voor R&D of ontwikkeling van nieuwe technologie zijn doorgaans zeer beperkt. Daarom heeft Smart Energy Regions een impulsintrument ontwikkeld waarbij MKB bedrijven in Noord-Brabant aanspraak kunnen maken op een subsidie van max. € 30.000 (maximaal 50% van de totale projectkosten). Breng uw innovatie naar een hoger niveau!

De impulsen kunnen worden ingezet in de proof-of-concept of pre-seed fase van een innovatie; van octrooionderzoek en haalbaarheidsstudies tot prototype ontwikkeling. Bedrijven kunnen met een impuls op verschillende manieren samenwerken met kennisinstellingen, en daarmee toegang krijgen tot de laatste kennis en de nieuwste expertise.

Aanvragen kunnen ingediend worden, in Nederlands of Engels, tot medio 2017. Na uw inzending ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Heeft u interesse? Kijk dan op de SER website voor verdere informatie en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de impuls. Indien u vragen heeft, stuur dan een e-mail naarinfo@brightmove.nl

Het Impulsinstrument wordt gecoördineerd door het Eindhoven Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.