BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Helmond in landelijke programma Smart City Living Lab

09 juni 2017In het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab gaan zeven steden deelnemen: Helmond, waar Brainport Smart District wordt ontwikkeld, is er één van. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni op de Pier in Scheveningen waar wethouder Paul Smeulders namens de gemeente Helmond de samenwerking ondertekende.

De deelnemende steden zijn naast Helmond met Brainport Smart District: Breda, Dordrecht, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer, en een nog te benoemen stad. Op deze manier kunnen de steden kennis delen met elkaar, van elkaar leren en de gevonden oplossingen breder inzetten. Het landelijk programma stelt de deelnemende steden bijvoorbeeld sensorunits ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een open data platform voor het verzamelen en presenteren van metingen.

Brainport Smart District
De ambitie is om Brainport Smart District de slimste wijk van de wereld te maken. Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving. Brainport Smart District is een proeftuin (living lab) en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken. Uniek is dat de wijk geen optelsom is van ‘losse’ smart city-onderdelen, maar dat de (steden)bouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technologie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en bouwen. Bewoners staan aan de basis van een nieuwe vorm van een inclusieve samenleving waarin zij zelf een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk is nooit ‘af’ maar zal voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden wensen en technologieën. Nationaal zal Brainport Smart District bijdragen aan de economische ontwikkeling van de high tech industrie, de bouwindustrie en aan de leefkwaliteit van de stedelijke regio’s.

Vacatures voor interim managers
Om de plannen voor Brainport Smart District verder te ontwikkelen, zijn wij op zoek naar verschillende interim managers. Op www.brainportsmartdistrict.nl/vacatures staan de uitgebreide functie-omschrijvingen. Let op: de sluitingsdatum is 26 juni om 12.00 uur.

Brainport Smart District is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond, Technische Universiteit Eindhoven, Brainport, Universiteit van Tilburg, SPARK Campus en de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie: Corine Legdeur, communicatieadviseur Brainport Smart District, e-mail: c.legdeur@helmond.nl.