Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Het belang van de internationale student

27 februari 2019

- For English read below- 

Niet alleen internationale kenniswerkers maar ook internationale studenten zijn een belangrijke en interessante doelgroep om aan de vraag naar tech- en IT talent in de regio te voldoen. Daarom richt het Brainport Talent Attraction Program zich niet alleen op internationale professionals maar ook op de werving én het behoud van internationale studenten voor de regio. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Brabantse instellingen voor hoger onderwijs: Eindhoven University of Technology, Tilburg University, Fontys en Avans.

Fysieke en online werving
Enerzijds gaat het om gezamenlijke ‘live’ werving in een aantal doellanden en een online wervingscampagne met als doel om per jaar 250 extra Tech- en IT studenten te werven. Anderzijds betreft het specifieke activiteiten in de regio gericht op het behoud van internationale studenten.

Denkt u graag mee over het behoud van internationale studenten voor de regio of wilt u graag meer weten over het Brainport International Students project? Neem dan contact op met Anneke Loeffen via mail a.loeffen@brainportdevelopment.nl of tel: 06-34738546

Recruitment and retention of international students for Brainport Eindhoven

To meet the Brainport Eindhoven region’s demand for tech and IT talent, both international knowledge workers as international students are an important and interesting target group. That is why the Brainport Talent Attraction Program does not only focus on international professionals, but also on the recruitment and retention of international students for the region. We do this, in close collaboration with the Brabant institutions for higher education: Eindhoven University of Technology, Tilburg University, Fontys and Avans.

Physical and online recruitment
On the one hand our activities involve joint 'live' recruitment in a number of target countries and an online recruitment campaign with the goal of recruiting 250 additional Tech and IT students per year. On the other hand, we develop specific activities in the region that are aimed at retaining international students like a career cafe. Would your company like to contribute to retaining international students for the region or would you like to know more about this project?

Please contact Anneke Loeffen by mail a.loeffen@brainportdevelopment.nl or phone: 06-34738546