Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Hoe mobiel zijn we in de toekomst?

17 juni 2016

De Automotive Campus Helmond, het hart van de Automotive-sector in Brainport, toont van 21 tot en met 24 juni de toekomst van onze mobiliteit. Tijdens de Week van de Nederlandse Automotive Innovatie presenteren bedrijven daar hun visie op het vervoer anno 2025. De bezoekers krijgen inzicht in de nieuwste innovatieve ontwikkelingen, plannen en ambities. Slimme, duurzame mobiliteit is een van de speerpunten van innovatie in de Brainportregio.

De Week van de Nederlandse Automotive Innovatie gaat iedere dag in op een bepaald thema: Vehicle, Factory, Engineer en Mobility. Daarbij worden de laatste ontwikkelingen toegelicht, maar ook de verwachtingen voor de nabije toekomst komen aan bod. Gerenommeerde sprekers uit ieder vakgebied zullen hun licht laten schijnen over de toekomst van onze mobiliteit. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan workshops. Hieronder een kort overzicht wat er per themadag aan de orde komt.

Vehicle

Op dit moment zijn alle autofabrikanten bezig met het ontwikkelen van alternatieve aandrijflijnen, naast de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Een aantal OEM’s heeft elektrische auto’s op de markt gebracht al dan niet in (plug-in) hybride vorm. Waterstoftechnologie zit nog veelal in de R&D fase, hoewel Toyota, Honda en Hyundai reeds modellen op de markt zetten en de Duitse OEM’s in de startblokken staan. Op Heavy Duty gebied zijn deze ontwikkelingen ook in gang gezet. Enkele trucks en bussen rijden al elektrisch. Naast de technische know-how speelt regelgeving, subsidiering, maar ook de keuze van OEM’s en toeleveranciers een belangrijke rol in de verspreiding van alternatieve technologieën. Voorspellingen, al dan niet onderbouwd over welke technologie wanneer serieus doorbreekt en wat de ontwikkelingen op het gebied van brandstofcellen, accu’s, maar ook de efficiëntieverbetering van dieselmotoren zullen zijn, zijn niet eenvoudig te maken.

Factory

De internationale automotive industrie staat de komende jaren voor de taak om de uitstoot van CO2 verder terug te brengen. Zowel bij het gebruik van voertuigen op de weg, als ook wat betreft de productie van deze voertuigen. Het gewicht van voertuigen speelt daarbij een essentiële rol.

Nieuwe, natuurlijke en lichtere materialen en intensiever gebruik van bestaande materialen zoals hoogwaardig staal en aluminium en slimme verwerking hiervan zijn de belangrijkste ingrediënten om te komen tot de gewenste CO2 reductie. De diversiteit van nieuwe materialen en de combinatie met bestaande materialen (hybridisering) lijdt helaas tot uitdagingen in de productie. Er zijn voor deze hybridisering nieuwe process-, handlings- en verbindingmethodieken en –technologieën nodig, terwijl er tegelijkertijd (energie) efficiënter geproduceerd zal moeten worden.

Engineer

De Automotive Industrie ontpopt zich tot een complex samenspel van elektronica, software en fysieke onderdelen. Veranderende productieprocessen en nieuwe mobiliteitsconcepten zullen ook de behoefte van de markt veranderen. In toenemende mate slaan gespecialiseerde bedrijven, kennisinstituten en overheden de handen ineen. Samenwerking, open innovatie en kennisdeling staan aan de basis van een goede samenwerking om technologische vraagstukken om te buigen in kansen voor de sector. Onderwijs is een belangrijke spil in deze ontwikkeling, zij leiden tenslotte de engineer 2025 op. Vraag is welke kennis en competenties al deze ontwikkelingen vragen van de toekomstige engineer

Mobility

Nederland loopt voorop in Smart Mobility. Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, het gebruik van de smartphone, de 4G penetratiegraad en de vele programma's en initiatieven die de overheden de laatste jaren hebben geïnitieerd. Dit maakt Nederland bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Mobility toepassingen, gebruik makend van bestaande en nieuwe internationale standaarden. Nederland heeft geïnvesteerd in gerenommeerde kennisclusters in het automotive en technologie veld en in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waardoor een gunstig test-, ontwikkelings- en implementatieklimaat is ontstaan. Een klimaat in de context van de grote internationale ontwikkelingen, zoals toenemende connectiviteit die ook in de mobiliteitswereld haar intrede doet. Maar ook automatisering en robotisering, op weg naar een automatisch voertuig.

Multi-Helix

Dit alles gaat natuurlijk niet vanzelf, maar is het resultaat van samenwerking. Smart Mobility is een werkveld waar partijen alleen het verschil niet kunnen maken. Het is van nature een samenspel tussen publiek en privaat, kennis en kunde, in interactie met de gebruikers. De tijd dat de overheid het mobiliteitsdomein beheerste ligt al jaren achter ons, met de grootschalige introductie van navigatiesystemen als disruptieve uiting. Marktpartijen kunnen het echter ook niet alleen. De overheid is in haar rol als wegbeheerder, wetgever en aanjager onmisbaar. Datzelfde geldt voor de kenniswereld. Nieuwe toepassingen ontstaan uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Toepassingen moeten worden getoetst, gevalideerd en gecertificeerd om tot wasdom te kunnen komen. Betrokkenheid gedurende dit proces van de eindgebruiker is cruciaal, omdat het uiteindelijk moet leiden tot grootschalige implementatie en dus ook acceptatie van de gebruiker. Een multi-helix samenwerking derhalve.

Wilt u zich aanmelden als bezoeker? Meld u dan door een e-mail te sturen naar info@automotivenl.com
met bedrijfsgegevens, contactpersoon en voor welke dag(en).