BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Internationaal onderzoek ondersteunt aanpak Brainport Eindhoven

22 september 2017

Het is op de eerste plaats natuurlijk goed nieuws dat Nederland de hoogste notering ooit in de Global Innovation index 2017 heeft behaald. Behalve Zwitserland (nr. 1) en Zweden presteert geen enkel ander land (van de 127 die meegenomen worden in de index) beter op het gebied van innovatie. Nederland heeft dus een koppositie waarin Brainport Eindhoven een belangrijke rol speelt.

Verbeterpunten 

Maar de Global Innovation Index kijkt ook kritisch naar Nederland als het gaat om specifieke randvoorwaarden. Belangrijke verbeterpunten voor Nederland zijn (met tussenhaakjes de positie van Nederland op de ranglijst):

  • Leerling-leraar ratio in het onderwijs (#62).
  • Gemak om ondernemerskrediet te krijgen (#72).          
  • Investeringen in relatie tot omvang economie (#87).
  • Afgestudeerden in technische wetenschap (#88).

Brainport Eindhoven herkent zich hierin. Het zijn namelijk precies de onderwerpen waar de Brainport Nationale Actieagenda zich op richt: talent, kennis, ondernemerschap en vestigingsklimaat. Een agenda waarmee we gezamenlijk aan de toekomst van Nederland willen werken.

De genoemde verbeterpunten ondersteunen ook de handreiking van Brainport Eindhoven aan het nieuwe kabinet om een aantal concrete actiepunten voor versterking van de Nederlandse hightech maakindustrie in het regeringsbeleid op te nemen:

  • Investeren in internationaal en toekomstgericht onderwijs.
  • Meer groeikapitaal vrijmaken voor hightech hardware startups en groeibedrijven.
  • De toeslag voor publiek-private innovatiesamenwerking naar 50% brengen.
  • Verdubbelen van technologie- en ICT-studenten in mbo, hbo en universiteit.

Internationaal en toekomstgericht onderwijs 

Dat we in het kader van talentaantrekking in Brainport Eindhoven moeten investeren in internationaal en toekomstgericht onderwijs, onderstreept ook Geert-Jan Nillesen, vestigingsdirecteur van het Jan van Brabant College in Helmond. “Ons streven is dat elke leerling, ongeacht zijn afkomst of situatie, altijd op een vertrouwde plek binnen het onderwijs kan instromen en zonder blokkades een goed eindresultaat haalt. Dat vraagt veel van scholen en medewerkers, bijvoorbeeld door middel van tweetalig lesgeven. We willen specifieke ondersteuning bieden voor elke individuele leerling. Tegelijkertijd willen we hen ook wereldburgerschap bijbrengen; we leren ze om over hun eigen cultuur heen te kijken en open te staan voor die van een ander. Dat is belangrijk als ze later met andere nationaliteiten moeten samenwerken, hier of in het buitenland. Daarom organiseren we ontmoetingen en interactie tussen leerlingen uit verschillende werelddelen. Zoals een reis naar India, die onze leerlingen zelf moesten voorbereiden zodat ze eigen inzicht kregen in de cultuur en samenleving in zo’n totaal ander land.”

Zo’n aanpak vergt intensieve organisatie en begeleiding door de leerkrachten, aldus Nillesen. “Daar moet tijd en mankracht voor zijn. We doen al heel veel, maar we willen en moeten nog meer doen. Met ondersteuning vanuit de politiek, in geld en/of middelen, zouden we die extra slagen kunnen slaan.”


Bekijk de video van Geert-Jan Nillisen die eerder dit jaar is ontwikkeld in het kader van het aanbieden van de Brainport Nationale Actieagenda. 

Groeikapitaal 

Waar we in Brainport Eindhoven aan de ene kant inzetten op talentontwikkeling en een betere aansluiting op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt, is het ook noodzakelijk om die arbeidsmarkt zelf futureproof te houden.

Dat staat centraal in het actiepunt voor meer groeikapitaal voor hightech hardware startups en groeibedrijven. Zoals het hightech microchip packaging bedrijf Liteq in Eindhoven. CEO Gerrit van der Beek: “Brainport Eindhoven is een regio waar veel innovaties tot stand komen. Maar we moeten die innovaties ook tot succesvolle ondernemingen kunnen brengen. Daar is geld voor nodig.”

Van der Beek vervolgt: “Je ziet dat het Rijk, maar ook investeerders, onvoldoende bereid zijn om te investeren in high tech, high risk, high reward ondernemingen.” Het type startup dus dat deze regio kenmerkt. De CEO ziet dit soort bedrijven overgenomen worden door buitenlandse investeerders of het simpel weg niet redden. “Daarmee gaan waardevolle innovaties voor deze regio verloren.”

Bekijk de video van Gerrit van der Beek die eerder dit jaar is ontwikkeld in het kader van het aanbieden van de Brainport Nationale Actieagenda. 

Kijk voor meer informatie over de Brainport Nationale Actieagenda op www.brainporteindhoven.nl/actieagenda