Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Slim samenwerken opent internationale deuren

28 september 2018

-For English read below-

De Brainport Eindhoven regio is een mondiale topspeler als het gaat om het ontwikkelen en vermarkten van baanbrekende technologieën. Om deze rol in de toekomst te behouden en verder uit te bouwen is het van belang om nog intensiever in te zetten op internationale samenwerking. Internationale samenwerking laat de regio accelereren en versterkt de wereldwijde handelspositie van onze regio en ons land.

Om die reden werkt Brainport Development, de economische ontwikkelingsmaatschappij van de regio, aan het opzetten van brede en intensieve samenwerkingsprogramma's met een aantal bewust geselecteerde focuslanden en op bewust geselecteerde gebieden zoals health, mobility en energy.

Door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden openen we deuren voor bedrijven en organisaties in de regio, zowel op lange- als korte termijn. Neem de missie naar Computex/InnoVEX in Taiwan eerder dit jaar als voorbeeld. Daaraan nam een Nederlandse delegatie start-ups deel. De missie werd geleid door burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Zijn aanwezigheid en netwerk leverde delegatieleden direct voordeel op en hij legde er meteen een basis voor toekomstige samenwerking. Daarbij speelden in Brainport Eindhoven gevestigde Taiwanese bedrijven ook een belangrijke rol.   

Lees meer over de missie naar Taiwan en opbrengsten op korte en lange termijn in dit verslag.

Lees meer over hoe hoe buitenlandse bedrijven in de regio kunnen bijdragen tijdens het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden in de column van Fancy van de Vorst, business developer Brainport International Programme

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een missie? Begin november vertrekt een delegatie Nederlandse bedrijven naar Barcelona naar het Smart City World Congress Expo. De missie wordt eveneens geleid door burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport Eindhoven, John Jorritsma. Lees meer over de Innovatiemissie Smart Cities Barcelona

Smart collaboration paves the way for international collaboration

The Brainport Eindhoven region is a leading innovative top technology region with a strong global position. In order to maintain and further expand this position in the future, it is important to focus even more intensively on international collaboration. International collaboration allows the region to accelerate and strengthen the global trade position of our region and our country.

For this reason, Brainport Development, the economic development company of the Brainport Eindhoven region, is working on setting up broad and intensive cooperation programs with a number of focus countries and selected areas such as health, mobility and energy.

By initiating strategic partnerships with other countries, we pave the way for companies and organisations in the region, both in the long and short term. A good example is the mission to Computex / InnoVEX in Taiwan earlier this year. A Dutch delegation of start-ups and scale-ups took part in this mission that was led by Mayor of Eindhoven and president of the Brainport foundation, John Jorritsma. Delegation member benefited from his presence and network directly and he immediately laid the foundation for future cooperation with Taiwan. In addition, Taiwanese companies established in Brainport Eindhoven also played an important role.

Read more about the mission to Taiwan and short- and long-term revenues in this report.

Read more about how foreign companies in the region can help you in establishing international partnerships or how they can contribute to international trade in the colum of Fancy van de Vorst, business developer Brainport International Program

Are you interested in participating in a mission? In November a delegation of Dutch companies will leave for Barcelona to the Smart City World Congress Expo. The mission is also led by mayor of Eindhoven and chairman of the Brainport Eindhoven foundation, John Jorritsma. Read more about the Smart Cities Barcelona Innovation Mission.