BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Spoedcursus Brainport Eindhoven in 13 delen

08 februari 2016

Om als toerist een goed beeld van een stad te krijgen, is een busritje langs de highlights vaak een goede keuze. Voor journalisten die snel willen weten wat er beweegt in de Brainportregio Eindhoven, is deze spoedcursus de beste optie. Natuurlijk, net als die busrit nooit een volledig beeld kan geven, biedt de spoedcursus evenmin zicht op alle details. Maar in beide gevallen is het wel een prima basis. We nodigen belangstellenden dan ook uit niet alleen volop gebruik te maken van dit 13-delige fundament, maar vooral ook met eigen ogen de details te komen bekijken.

De spoedcursus begint met een blik op de ziel van de stad [6], met de zeven elementen die de Eindhovense smart society bepalen. Van daaruit zal duidelijk worden waarom deze stad Techniek, Design en Kennis als strategische speerpunten heeft gekozen. Techniek belichten we met een blik op het belang van de jaarlijkse Dutch Technology Week [13]. Design wordt zichtbaar vanuit de manier waarop de stad deze al decennia lang latent aanwezige kracht ineens wist bloot te leggen [12]. Kennis tenslotte blijkt uit de vele succesvolle studententeams [2], met name in de automotive.

De economie van Eindhoven draait al jaren bovengemiddeld, maar toch weet de stad geen goede verbinding tussen vacatures en werkzoekenden te leggen. Deze mismatch op de arbeidsmarkt [1] wordt gedeeltelijk opgevangen door expats, de duizenden kenniswerkers [7] uit 85 verschillende landen die Eindhoven inmiddels rijk is. Expats die vooral de weg hebben gevonden naar de High Tech Campus, de slimste vierkante kilometer ter wereld [4]. Van de ruim 140 daar gevestigde bedrijven is een aanzienlijk deel een spinoff van het grote Philips [11], het 125 jaar oude bedrijf dat ervoor zorgde dat de stad de hele twintigste eeuw een soort company town was. Inmiddels is de economische blik trouwens ook verder naar buiten gericht, met name Zuid-Duitsland [8] is een belangrijke partner aan het worden.

Een van Eindhovens groeidiamanten is Photon Delta [3], de cluster rondom onderzoek en exploitatie van de fotonica. Dit nieuwe voorbeeld van de Eindhovense maak-industrie verbindt universiteit en High Tech Campus. Om al die moderne makers ook straks nog de ruimte te bieden, is de Brainport Industries Campus de “factory of the future” [9] aan het bouwen. Aan nieuwe bedrijvigheid sosieso geen gebrek, gezien de vele honderden startups die de stad rijk is [5], vooral rond technologie en design.

De slotles van de spoedcursus Eindhoven geeft een snelle blik op het oordeel dat de stad vanuit de internationale pers [10] ten deel viel. Wij nodigen u van harte uit daar het uwe aan toe te voegen.