Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Jorritsma tevreden met regeerakkoord

11 oktober 2017

In een eerste reactie geeft bestuursvoorzitter van de stichting Brainport John Jorritsma aan tevreden te zijn met het nieuwe regeerakkoord. “Vier punten waar Brainport Eindhoven zich hard voor heeft gemaakt, komen hierin terug: kennis, talent, ondernemerschap en vestigingsklimaat.” De regio Eindhoven wordt maar liefst zes keer genoemd in het regeerakkoord. Zo staat er letterlijk: de mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.” 


In het regeerakkoord worden energietransitie/duurzaamheid, landbouw/water/voedsel en quantum/hightech/nano/fotonica genoemd als de drie grote maatschappelijke thema’s die economische kansen bieden. “Onderwerpen dus waar we in onze regio goed in zijn,” benadrukt Jorritsma.

Ook enthousiast is Jorritsma over de aandacht voor onderwijs en onderzoek. Hij somt de bedragen op: “Tweehonderd miljoen voor fundamenteel onderzoek, tweehonderd miljoen voor toegepast onderzoek. Ook wordt de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs herzien, met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen.”

Even belangrijk is de aandacht voor het vmbo techniekonderwijs. “De gouden handjes, die we hier zo verschrikkelijk hard nodig hebben.” Het kabinet stelt structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor versterking van dit techniekonderwijs.

Jorritsma ziet een uitgestoken hand van het kabinet als het gaat om het voor iedereen bereikbaar maken van kunst en cultuur. Enkele steden, waaronder Eindhoven, kunnen hierin een belangrijke aanjagende functie vervullen, aldus het regeerakkoord.

Belangrijk is het geld dat Rutte III aan de regio toekent: in de komende kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten. “Ook hier wordt Eindhoven specifiek genoemd.”

Tot slot de bereikbaarheid van deze regio. Extra financiële middelen zijn er voor de A58 en de A2. Ook wil het kabinet de treinverbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland verbeteren. Jorritsma maak het nog wat concreter: “Wat mij betreft maken we daar Eindhoven-Düsseldorf van.” “Voldoende aanknopingspunten dus om gezamenlijk met het nieuwe Kabinet de daad bij het woord te voegen,” besluit Jorritsma.