Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

KLM vestigt leerstoel in Brainport

13 juli 2016

De KLM vestigt een leerstoel ‘Operational Excellence’ bij TIAS Business School van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Prof.dr.ir. Marcel van Assen is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel. Operational Excellence is een belangrijk aandachtsgebied voor de top van veel organisaties om op lange termijn winstgevend en consistent te kunnen zijn.

“Operational Excellence is een multidisciplinair managementgebied en reikt veel verder dan kostenreductie: het gaat ook over innovatie en het slim inzetten van mensen en andere resources, “ aldus Marcel van Assen.

De leerstoel Operational Excellence speelt in op meerdere thema’s. Zo wordt gekeken hoe om te gaan met eisen van flexibiliteit en snelheid (operational agility) én het verhogen van efficiëntie. Dit is noodzakelijk omdat als gevolg van diverse technologische ontwikkelingen de druk op de bedrijfsvoering van organisaties almaar toeneemt.

Ook wordt onderzocht hoe om te gaan met diverse operationele paradoxale spanningen zoals maatwerk (variatie) versus standaardisatie, veiligheid versus efficiëntie, vrijheid en autonomie van medewerkers versus beheersing van processen, vernieuwen versus verbeteren.

TIAS

TIAS biedt een breed portfolio van internationale MBA’s, Masters, maatwerkprogramma’s, masterclasses en PhD’s. Aan de onderwijsinstelling in de Brainportregio zijn ruim honderd hoogleraren verbonden met een rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. In haar Labs organiseert TIAS hoogwaardig toegepast onderzoek.

Flight Plan

René de Groot, operationeel directeur KLM: “Operational Excellence is een van de pijlers van KLM’s flight plan. We verstaan hieronder ‘het veilig, doelmatig en doeltreffend (her)inrichten van producten, processen, besturing, organisatie en informatievoorziening van KLM, waardoor we steeds meer in staat zijn om de juiste klantbehoefte op een efficiënte manier te realiseren. Daarom vestigt KLM graag de bijzondere leerstoel ‘Operational Excellence’ bij TIAS in Brainport. Hiermee wil KLM bijdragen aan het dichter bij elkaar van de wetenschap en praktijk."