BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Komst Europees congres smart mobility in 2019 dichtbij

13 oktober 2017

De ITS Europe Supervisory Board van ERTICO heeft Brainport Eindhoven aangewezen als ‘preferred choice’ kandidaat om het Europese ITS Congres 2019 te hosten. Daarmee is de komst van dit jaarlijkse congres voor professionals op het gebied van smart mobility heel dichtbij. 

Duurzame verbetering mobiliteit
Dat betekent dat het onderhandelingsproces met Brainport Eindhoven nu start. Er is goede hoop dat dit succesvol verloopt en de komst van het congres naar de regio uiteindelijk bevestigd wordt. Zodra dit bekend is, volgt een officiële aankondiging over het gastheerschap van Brainport Eindhoven voor het ITS European Congress 2019. De ‘preferred choice’ kandidatuur is een gevolg van de gezamenlijke inspanningen door  de gemeenten Eindhoven & Helmond en ITS Nederland/Connekt; een innovatienetwerk waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen en samenwerken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Voor Brainport is het congres belangrijk om aan Europa (en wereldwijd) te laten zien hoe vergevorderd hier de innovatieve ontwikkelingen en producties op dit gebied zijn. Bovendien zal de komst van het congres de banden aantrekken met tal van betrokken partijen in de regio en daarbuiten.

Erkenning 
De Nederlandse partners zijn erg blij met de beslissing van de ITS Europe Supervisory Board van ERTICO; het Europese publiek/private netwerk van meer dan 100 partijen die samenwerken op het vlak van ITS. ITS staat voor de – inmiddels verouderde – term Intelligent Transport Systems, dat doorgaans met smart mobility wordt aangeduid. “De toewijzing is een erkenning voor de vooruitstrevende rol die Nederland vervult bij de ontwikkeling en toepassing van ITS en Smart Mobility”, zegt Nico Anten, managing director Connekt. “Daarnaast is het een resultaat van de perfecte samenwerking tussen alle private en publieke partners ter voorbereiding op het bid aan ERTICO. De onderhandelingen met uiteindelijk de definitieve toewijzing zien we dan ook met vertrouwen tegemoet”, zegt Gert Blom, Innovatie manager ITS bij de gemeente Helmond & BrabantStad, die namens de organiserende partijen in Nederland de finale besprekingen met ERTICO de komende weken tot een goed einde wil brengen. 

Smart Mobility Region
Binnen Noord-Brabant werken overheden en bedrijven samen als Smart Mobility Region. Met de mobiliteitsconsument als centrale spil werkt Noord-Brabant aan een netwerk van slimme mobiliteitsoplossingen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de provincie verhogen. 


Aan de toewijzing door de ITS Europe Supervisory Board ging een selectieproces vooraf waarin inzendingen door verschillende steden in Europa zijn beoordeeld. De keuze is gemaakt op aanbeveling van de Europese Selectie Commissie, die alle inzendingen heeft onderzocht. 

Komst Europees congres smart mobility in 2019 dichtbij